Archive for januari, 2010

klussen……

Het afgelopen weekend flink geklust. De nodige warenhuizen bezocht, geverfd en geschroefd. De dagen daarvoor waren niet minder hectisch! Maandag hadden we OR-vergadering. De OR probeert invloed te hebben en het initiatief te behouden. De raad wordt flink op de proef gesteld. De ambtelijk secretaris is ziek en een OR-lid is ook, tijdelijk, afwezig. Ondanks dit proberen we het OR-ontbijt en de landdag (22-2) te organiseren. Vooralsnog lijkt alles goed te gaan lukken.

Het eerste klantenpanel! Kijken naar je eigen klanten en aan de weet komen wat hen bezighoudt in het dagelijks leven. Samen met collega’s zat ik in een ruimte te kijken naar het interview. Er zijn heel wat klantfricties uitgekomen. De grootste wellicht bij onszelf! Op dinsdag naar Ad van Deemen geweest. Hoe krijgen we nu toch inzicht in de wijze waarop we onderhandelen? Als persoon, als OR-lid, als OR en als OR-bestuurder? Be continued! Verder gediscussieerd over de toekomst van de medezeggenschap. Boeiend om te zien hoe een wetenschapper naar medezeggenschap kijkt. Ad maakt geregeld ruzie op feesten: het gaat niet om leiderschap want een goed functionerende democratie heeft geen leiders nodig! Mooi inzicht voor medezeggenschap!

Voorts het huisorgaan vormgegeven: nummer 1 2010 wordt gemaakt. Enthousiast een thema gekozen en artikelen bedacht. Wordt een goed nummer met dito stukken. Met een collega gewerkt aan projecten uit het teamplan en een training voorbereid.

Donderdag en vrijdag training gegeven aan een OR van een onderdeel van BZK. De discussie met de bedrijfscommissie was erg leuk en nuttig. Een theoretische verhandeling over primaat van de politiek gaf de OR een goed beeld van de koers. Daar zijn ze tevreden over. “We doen het goed!” Discussie “primaat van de politiek” en inhoud adviesaanvraag loskoppelen. Koers houden op inhoud, gedeeld (met bestuurder) kader ontwikkelen over “primaat politiek” om polemieken in de toekomst te voorkomen.

Verder is Chris Rea met zijn tour begonnen. We zijn in afwachting van de playlist en recenssies!

week 3

Week 3 zit er op! Vandaag vooral druk geweest met het voorbereiden van de OR-vergadering van maandag en de Landdag van de OR met alle relevante spelers binnen FNVFormaat. 22 februari verkennen we met de directie en anderen de toekomst van onze organisatie. We gaan op zoek naar uitgangspunten van waaruit beleid moet worden gemaakt. Leuk dat het gelukt is deze dag georganiseerd te krijgen.

Verder met een collega op zoek geweest naar een verkenning van het begrip medezeggenschap. Wat houdt dat nu eigenlijk in? En, als we dat beantwoord hebben, wat betekent dat voor medewerkers van FNVFormaat? We staan immers ergens voor. Een leuke exersitie waarbij een wetenschappelijk uitgangspunt de basis is voor interne discussies. 80 trainers 80 visies op medezeggenschap maar waar zit nu die gedeelde deler dat ons trainers van Formaat laat zijn?

zondag

Een zondag zoals zo velen. Hardgelopen, ontbijt op bed en werken. De projecten van Formaat vergen heel wat inspanning (ook ‘s weekends!). Thema’s als medezeggenschap 2.0 en actualiteiten medezeggenschap vergen denk- en zoekwerk. Morgen een training en dinsdag naar het zuiden voor een kennismakingsgesprek bij een samenwerkingsverband rondom sociale diensten gemeenten. Donderdag weer naar Utrecht en Woerden. Vrijdag een overleg met de bestuurder over een themadag OR bij Formaat. Druk druk druk!

Tevens de wijkraadvergadering voorbereid. Hieronder mijn email aan het DB.

 

 

 

 

 

Convenant wijkraden:

-          Er is een overeenkomst in 2005 getekend door wijkraden. Ik ken de inhoud niet. Mij valt op (ook als nieuw lid) dat de positie van wijkraden niet helder geformuleerd is. Wat wordt er verwacht van een wijkraad bij aanvragen? Wat is de wezenlijke invloedsrelatie tussen B&W en wijkraad?

-          Mijn inziens heeft de hoge roulatie van leden te maken met de onduidelijkheid “waar staan de raden nu voor”? Dit laatste ook doordat er tal van andere initiatieven zijn waarmee burgers invloed hebben;

-          Als lid zou ik de gemeente adviseren de wijkraden op een of andere manier ook als collectief te smeden. Waar gaat de wijkraad Noordwest toe. Dit heb ik al eens in een wijkraadvergadering gesteld.

Samen voor de wijk:

-          positie wijkraden is aan herziening toe. Vertrouwen lijkt de basis van de positie in de wijkdriehoek. Ik heb het 1e jaar eigenlijk alleen maar spanning ervaren tussen de doelen van de wethouders en de wensen van de wijkraad met ALU als extreem voorbeeld. Ik zou graag van de wethouder willen weten wat de ruimte is die een wijkraad heeft en welke adviezen nog zin hebben. Dit laatste ook omdat helder te lezen valt dat het een verplicht nummer is (bezoek ambtenaren aan de wijkraad)

 

Convenant tussen de wijkraden en het college van burgemeester en wethouders

            -           Contact tussen burgers (wijkraad) moet op gang komen als wij het gevoel hebben dat wij niet meegenomen zijn in de besluitvorming. Volgens mij is ALU hier een goed voorbeeld van. Ik vraag mij af of dit geen holle frase is. Als er al zaken in gang gezet zijn (intern) worden deze heus niet teruggedraaid omwille van contact met de burger.

            –           Ik zou toch aansturen op een heldere procedure. Bijvoorbeeld door vooraf met wijkraden samen tot criteria te komen waarmee beleidsinitiatieven van de gemeente kunnen worden getoetst. Als wij als wijkraad na afloop nog wat mogen zeggen, is de ruimte vaak beperkt. Ik ben geen voorstander van de convenant op deze wijze ondertekenen. Hoewel vertrouwen als onderliggende notie wordt aangenomen, vind ik het nogal een vrijblijvend convenant.

 

Debat Noordwest

 

Alles loopt. Ben benieuwd naar de reacties van de collega wijkraadsleden. Ik constateer in de puntenlijst dat er geen stelling/vraag is opgenomen over de Amsterdamsestraatweg. Ik heb dit wel aan Rob gevraagd. Ik zou toch graag apart aandacht willen voor de ASW.

koud

Vandaag geholpen met een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Iemand vanuit een onverkiesbare plek middels voorkeurstemmen hopelijk de raad in geholpen. Hij is er nog niet maar de eerste stappen zijn er. Valt vies tegen hoe mensen reageren op de opmerking “gemeenteraadsverkiezingen”. “Nee, dan heb ik geen belangstelling”en “Ga weg! Rotbende” Lastig om dan niet te zeggen: “Klaag dan ook niet!.”

De voorbereidingen voor het wijkraadverkiezingsdebat 2010 zijn in volle gang. Affiches, debatleider, lijsttrekkers en wethouders zijn uitgenodigd. 18 februari is het zo ver! Benieuwd wat de heren en dames in petto hebben voor Noordwest.

Ondertussen sneeuwt het weer. Blij dat mijn auto nog niet door de wasstraat is gehaald.

wat een week

De week is weer voorbij. Met enige verzuchting mag ik wel zeggen. Maandagmorgen OR-vergadering en ‘s middags met de directeur besproken hoe de OR in het beleidsproces wil worden meegenomen. Hij ving het goed op. OR heeft eerste doelpunt gemaakt. Tevreden. Verder bezig geweest met het maken van interviewafspraken voor het innovatieproject. De 1e vier interviews zijn gepland.

Verder naar Amsterdam geweest voor een gesprek met de bestuurder LO Noord Nederland en een beoordelingsgesprek gehad. Woensdag hadden we sollicitatiegesprekken. Kost veel energie om dat te doen. Wel erg leuk! Verder deze week nog getraind, nieuwjaarsborrel en programma’s gemaakt. Druk! Ondertussen nadenken over mijn bijdrage aan een boek. Hopelijk komt het uit in 2010.

vernieuwing!

De komende maanden zal er op veel fronten vernieuwing zijn. Zakelijk achterstallig onderhoud, OR op gang krijgen en mijn klantenbestand kritisch bekijken. De komende maanden ben ik erg druk met interne projecten waardoor ik keuzes moet maken.

Kreeg gisteren aan het eind van de dag (18.41) een sms van een klant: goed onderhandeld, geen gedwongen ontslagen! Dit maakte aan een toch al goede week een nog beter einde. Een organisatie moest inkrimpen vanwege wanbeleid van de financieel directeur. Ondersteuning er uit en dat in een crisistijd. Heb de OR bijgestaan en strategische keuzes laten maken. Blijkbaar is het goed verlopen. Erg trots op de raad!

en toen?

De tweedaagse training is achter de rug. We hebben vanuit de systeemtheorie naar medezeggenschap gekeken. Leuk om een politicologische theorie in de praktijk te zien. Het gaat om patronen en die dien je te doorbreken. Frisse patronen dus. De tweedaagse bestonden uit kennis maken met elkaar, theorie over systemen en de praktische invulling van de positie van de nieuwe OR. Aan het einde van de dag is er een DB gekozen. Rene Snel is voorzitter en ik ben vice-voorzitter-secretaris. Veel zin om de kar te trekken!

Nog een paar dagen

Nog een paar dagen vakantie en dan begint het seizoen weer. De afgelopen weken genoten van geen werkmail, geen telefoontjes en geen files. Maandag beginnen we weer met vernieuwd enthousiasme aan het nieuwe jaar. Een jaar waarin de omzet weer gehaald moet worden, de OR op de kaart moet komen te staan, de eerste stappen binnen de politiek (?) en thuis alles, hopelijk, zijn gangetje blijft gaan.

Maandag start de OR-tweedaagse voor de raad van FNVFormaat. Het zal een leuke bijeenkomst worden waarin de nieren geproefd worden en de kleuren op tafel moeten worden gelegd. Wordt het een Paarse raad, een rode raad of een andere teint? Ik hoop dat we starten bij basale vraagstukken als wat willen wij als raad betekenen voor de professionals? Wat vinden wij van een resultaatgestuurde organisatie? Hoe willen wij een bijdrage leveren aan de koers van de directie? Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van het “Pact van Otterlo”.