Afgelopen week aan de slag geweest met een missie en visie opstellen van een OR van een belangrijke ZBO in Nederland. Leuk om dat te doen met een hele jonge groep mensen. De OR gaat aan de slag met de menselijke maat in de organisatie. Succes!

Verder nagedacht over Inzicht in de WOR bij de overheid. We gaan het herschrijven. Ik mag de actuele trends herschrijven en deze koppelen aan theoretische inzichten. Samen met Hans gekeken naar de meest optimale indeling. Het wordt een mooie boek met een congres in oktober. 15 jaar WOR bij de overheid. Heb er zin in.

De samenwerking met de ABVAKABO komt ook steeds beter van de grond. We vinden elkaar en helpen elkaar waar nodig. Het is een strategische samenwerking. Geen vakbondstermen in mijn trainingen maar wel samen optrekken waar dat kan. Het werpt zijn vruchten af.

Dit weekend niks doen. Heb het wel even gehad. Nu aan een glas goede rode wijn. Fijn weekend!