De afgelopen weken is het rustig geweest op mijn website. Weinig tot geen berichten. Uiteraard mijn excuses voor de frequente bezoeker. Oorzaak: drie weken Frankrijk. Even geen internet, even geen ondernemingsraden en even geen verplichtingen (behalve de nodige vakantie hoogtepunten die bezocht moesten worden).

 

Vakantie

 

De afgelopen weken heb ik het land van De Gaulle, Blue D’Auvergne en nougat de Montelimar bezocht. Na vier jaar Griekenland weer eens kamperen. Jolanda en ik hebben veel steden bezocht: Lyon, Montelimar, Nimes, Montpellier, Clermont L’Herault, Montlucon en Lille. Van al deze steden springt Montpellier er het meeste uit. Volgens de Lonely Planet is er weinig te zien en te doen. Dit temperde de verwachtingen. In werkelijkheid klopt dit maar de gezellige winkelstraten, het plein met Le Theatre en Le Gardin International maken Montpellier een prima uitvalsbasis voor de creditcard en ontspanning. In Lille hebben we het geboortehuis van Charles De Gaulle bezocht. Op zichzelf geen hoogstaand stukje cultuur maar de audiotour gaf boeiende informatie over Lille in de 18de en 19de eeuw en de positie van de gegoede burgerij (waartoe de familie De Gaulle hoorde). De hoogtepunten uit het leven van De Gaulle zijn: zijn rol tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn presidentschap in de jaren zestig (toen hij voor de 2de keer president werd en de Franse republiek liet toetreden tot de 5de republiek). Vooral zijn stap om leider van de Vrije Fransen te worden en legitimiteit en moreel gezag op te bouwen, maken het zeer bijzonder wat hij gedaan heeft. Zonder staat, zonder formele positie en zonder kapitaal de internationale politiek overtuigen van zijn plannen en ideeën moet moeilijk geweest zijn. Uiteindelijk slaagt hij er in om Churchill, Roosevelt en intellectuele Fransen te overtuigen. Dit maakt hem in 1944 de belichaming van de bevrijding van Frankrijk. Het toont aan dat wanneer je in overtuiging en oprechtheid blijft handelen het mogelijk is zonder formele bevoegdheden of militaire macht een machtige positie op te bouwen.

De vakantie was ontspannend en heeft voldoende energie opgeleverd om het najaar weer vol “aan de bak te gaan”.

 

Nieuw pak

 

FNV Formaat heeft, in mijn afwezigheid en daarom gelukkig maar, ook niet stilgestaan. Het congres van 7 oktober 2010 wordt uniek. De afgelopen week is er een voorgesprek geweest met Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER). Het is voor het eerst dat hij zich uit gaat spreken over de rol van de medezeggenschap in Nederland. Als voorzitter van de SER kan dat problemen opleveren. Rinnooy Kan zal, naast zijn toespraak, in discussie gaan met de zaal. Dit zal nieuwe inzichten voor de medezeggenschap opleveren (zo is mijn verwachting). Ook zal hij het eerste exemplaar van “Inzicht in de Wet op de Ondernemingsraden bij de overheid” in ontvangst nemen.

 

“Inzicht” (zoals ik het gemakshalve maar even noem) is een samenwerking van Hans Hautvast (directeur FNV Formaat), Steven Jellinghaus (advocaat bij De Voort, Hermes en De Bont) en mijn persoon. Hans heeft de bestaande teksten aangepast, Steven heeft de juridische aspecten van het medezeggenschapswerk meer handen en voeten gegeven en ik heb theorieën uit de bestuurskunde, theorieën over management binnen de non-profitsector en actuele thema’s beschreven. Het is een praktisch boek geworden. Het moet t.z.t. ook plek bieden voor Capita Selecta (interessante teksten die tot denken aanzetten). De eerste proefdruk is doorgenomen en het drukproces kan in gang gezet worden. Het heeft mij heel wat zondagen gekost om mijn bijdrage te leveren. Nuttig voor mijn bekendheid maar niet altijd heilzaam voor relatie en vriendschappen.

 

Het symposium (Kloosterkerk te Den Haag) zal bestaan uit een opening door Nienke de Zoeten (parlementair verslaggeefster bij NOVA Den Haag Vandaag), Hans Hautvast en mij. Daarna zal Rinnooy Kan zijn toespraak houden en bespreken we resultaten van een onderzoek dat gehouden is onder de deelnemers aan het symposium. Vervolgens zal Paul Frissen (bestuurskundige) een bijdrage leveren over de rol van de medezeggenschap in netwerksituaties. Steeds meer overheidsinstanties moeten met andere partijen diensten leveren echter de verantwoordelijkheid voor het leveren van die diensten blijft bij de overheden liggen. Hoe ga je daar mee om? We sluiten het plenaire gedeelte af met een wandeling over het Binnenhof.

 

We zetten het symposium voort bij het Centrum Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel (CAOP) aan de Lange Voorhout. Hier zullen meerdere workshops worden aangeboden door de deelnemende partijen. Duurzaam personeelsbeleid, primaat van de politiek en een proeverij met de bedrijfscommissie zijn enkele voorbeelden. Ik zal een workshop verzorgen rondom de leergang besluitvorming (i.s.m. de Radboud Universiteit Nijmegen). Versterken van je eigen inzichten in besluitvorming en jouw rol daarin versterkt de positie medezeggenschap en jezelf. Ik geloof heilig in het produkt maar moet nog wel e.e.a. fine tunen met Ad van Deemen (professor in de collectieve besluitvorming) en FNV Formaat.

 

Gisteren een nieuw pak gekocht om spik en span voor de dag te komen. Het zal een mooie dag worden waar nieuwe inzichten geboden zullen worden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. We verwachten 200 deelnemers. Het aantal aanmeldingen tot nu toe is zeer bevredigend.

 

Dinerbon

 

Afgelopen week ben ik in het zonnetje gezet door de directie van FNV Formaat. “Het behaagde de directie mij een dinerbon met fles wijn te overhandigen voor het door mij behaalde resultaat over 2008”. Vorig jaar heb ik 212.000 euro omzet gedraaid waarmee ik ruimschoot het gestelde target behaald heb. De dinerbon is vrij te besteden. Dit kado is niet zozeer voor mij maar voor de “thuisblijvers”. Zij zitten immers avonden alleen op de bank of voor de tv omdat de zoveelste training verzorgd moest worden. Erg goed dat de directie daar oog voor heeft.

 

Twitter

 

Nieuwe media bezorgen je leuke en bijzondere dingen. Via Twitter nu in aanraking gekomen met een promovendus aan de UvA die onderzoek doet naar de uitwerking van de medezeggenschap binnen verschillende rechtsgebieden. Via haar ook weer in contact gekomen met een promovendus aan de Radboud Universiteit. Zo ontstaat er een kennisnetwerkje van jonge mensen die bezig zijn met medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Daarnaast een klant ontmoet via Twitter. Via via wordt je naam bekend en noemen mensen mijn naam als er een adviseur of trainer voor een OR wordt gezocht. Afgelopen vrijdag was de ontmoeting. Erg grappig dat je zo aan werk komt. Met deze persoon wel gediscussieerd over de grens werk en privé en nieuwe media. Wat wil je dat men weet?

 

Samenwerking TNO

Voor FNV Formaat ben ik nu projectleider van een bijzonder project (later meer). Hiervoor hebben we een innovatietraject doorlopen (VOORT). De resultaten over mijn project waren bemoedigend echter er moet nog een en het ander worden uitgezocht. Hierdoor hebben we contact gezocht met TNO Arbeid. Een team van jonge mensen ontmoet. Samen gaan we onderzoek doen en trials testen op groepen mensen. Hoe werken onze ideeën uit en hoe vallen ze? Dit traject zal tot januari lopen (fase 2) waarna we, als de resultaten ons aanmoedigen, fase 3 in gaan. Ik krijg hiervoor vrijstellingen. De nadelige kant van dit projectleiderschap is dat ik klanten moet afstaan.

 

Films

Afgelopen week naar twee films geweest. Zojuist naar Greenberg. Film met Ben Stiller. Geen topper. Beetje dunne verhaallijn zonder noemenswaardige rippeling. Ook naar Inception met Leonardo di Caprio geweest. Op voorhand was ik wat sceptisch. Ben geen type voor science fiction of fantasy. Deze keer was ook ik aangenaam verrast door het plot. Goed opletten blijft het devies en aan het einde weet je niet precies wat je gezien hebt. Knap.