Archive for september, 2010

Prestatie?

Wat is een mooiere prestatie: een bijdrage aan een boek leveren of de 10 kilometer in 57.56 minuten lopen? Ik weet het eigenlijk niet!

 

Afgelopen donderdag stond de postbode voor de deur met een pakket van SDU. Daarin drie boeken: Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid (2010). Een theoretisch en praktisch boek over medezeggenschap bij de overheid. Er wordt ondermeer behandeld: het wettelijk kader, positie van medezeggenschap bij de overheid, managementmodellen en trends in de publieke sector. Het boek biedt voldoende lijstjes en aandachtspunten om praktische waarde te hebben voor het OR-lid. Ik ben trots op mijn bijdrage en hoop dat veel mensen er mee gediend en bediend zijn.

Afgelopen zondag liep ik voor de tweede keer mee met de Singelloop. De oudste Singelloop van Nederland. Door de straten van Utrecht bewogen 8500 man op weg naar de finish op de Maliebaan. ’s Morgens had ik er weinig geloof in. Niet zo veel zin, laat staan energie. Eenmaal aangekomen bij de start maakt zich een geheel ander gevoel zich van je meester. Met 8500 hardlopers Utrecht doorkruisen, geeft een mooi gevoel. Dus: MP3-speler op en gaan. Ik had mij voorgenomen dat ik nu eindelijk wel eens binnen een uur de 10 kilometer wilde lopen. Dat betekent aardig hard doorlopen en blik op oneindig. Na 7 kilometer was ik ongeveer 32 minuten onderweg. Dat moest dus lukken. Eenmaal op de Maliebaan met nog 500 meter te gaan had ik nog 3 minuten om binnen te komen. Een eindsprint zorgde voor de tijd van 57.56! Een mooie prestatie. Ik heb mijzelf maar beloond met een hartslagmeter.

De afgelopen week hebben we als OR onze handtekening onder de bonusregeling gezet. Na een lang traject van onderhandelen, staan wij achter de uitkomst. Het is een regeling waarbij acquisitie en uitvoering beloond worden. We hebben als OR veel van onze speerpunten in de uiteindelijke regeling gekregen. Toch blijf je als OR-lid ambivalent staan tegenover de geluiden vanuit de organisatie. Veel trainers zien de bonusregeling niet zitten. Ik denk dat het een onontbeerlijk instrument is om de loonkosten in evenwicht te houden met de inkomsten. We hebben als OR geprobeerd de regeling in een goed kader te plaatsen opdat objectiviteit en eerlijkheid gewaarborgd zijn. op 4 oktober organseren we een achterbanbijeenkomst om onze standpunten toe te lichten.

De Volkskrant heeft ons artikel uiteindelijk niet willen plaatsen. De informatie en allerhande andere thema’s stonden dit in de weg. Wel is er toegezegd later nogmaals te willen kijken naar de bijdrage en hem dan als nog te publiceren. Op 7 oktober geven Hans en ik in ieder geval onze visie op medezeggenschap bij de overheid. Wellicht biedt de discussie met de deelnemers aan ons congres voldoende input voor een hernieuwde poging de krant te halen.

15 jaar WOR bij de overheid

Afgelopen twee dagen bezig geweest met het schrijven van een artikel voor de Volkskrant. Dit naar aanleiding van een opiniestuk van Wout Buitelaar over de WOR bij de overheid. Hans en ik hebben ons weekend maar even opzij geschoven om een mooie reactie te schrijven en onze visie op de rol van de medezeggenschap bij de aanstaande bezuinigingen te geven. Hopelijk staat het volgende week in de krant.

Hoe krijg je structuur in het handelen van verschillende medezeggenschapsniveau’s binnen een onderneming? Daarop heb ik samen met 14 medezeggenschappers van een grote gemeente een antwoord proberen te formuleren. We leggen de focus op de metasturing van de organisatie. Dit betreft de culturele aspecten van de organisatie. Ombuigingen en herstructurering kan alleen als de organisatiecultuur ook een omslag maakt. De medezeggenschap heeft daarin een stimulerende taak.

In de eigen OR (van FNV Formaat) heb ik mijn leasevoorstel besproken. De OR staat positief tegenover het initiatief van de bestuurder om een duurzaam mobiliteitsplan te schrijven. Samen met de adviseur P & O heb ik Hans ingelicht over de mogelijkheden van een leaseconstructie voor FNV Formaat. Dit is aanleiding om het gehele mobiliteitsplan eens tegen het licht te houden. We streven naar een invoeringdatum van 1 januari 2011. Vanaf dat moment kunnen FNV Formaters rijden in een leaseauto. Kunnen want e.e.a. moet nog uitgezocht worden. Dit is het eerste concrete resultaat van mijn OR-lidmaatschap (uiteraard naast de gebruikelijke advies- en instemmingsreacties die we reeds gegeven hebben).

De laatste tijd fiets en ren ik veel. Lekker door de provincie op de mountainbike en door Utrecht op de sportschoenen. Tevens ben ik steeds drukker met mijn leergang besluitvorming en mijn positonering in het Nederlandse deskundigheidsnetwerk van de medezeggenschapsprofessionals. In 2011 schrijf ik mee aan een bijdrage over samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en/of andere overheidsinstanties. Er ontstaat zo meer een meer een balans tussen trainen, adviseren en inhoudelijke verdieping.

Preuvenement

Afgelopen maandag en dinsdag hebben we het jaarlijkse Preuvenement gehad. Twee dagen bezig zijn met FNV Formaat en de wereld om ons heen. Hans Hautvast opende de dagen met een vooruitblik op 2010-2011 en de nieuwe dienstverlening. Ik heb een workshop verzorgd over de positie van bussiness development ten opzichte van de trainer. Aan het einde van de workshop vertelt over mijn innovatieproject. Kreeg direct leuke reacties en bedrijven aangeleverd die wel eens zouden willen meedoen aan een pilot.

Op dinsdag kwam Paul Schnabel (directeur van het SCP) vertellen over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Trends over het opleidingsnivo van verschillende opgeleiden (geen kwalificaties – WO), positie van allochtonen op de arbeidsmarkt en de verhouding parttime-fulltime (man – voruw verhouding). een aantal conclusies zijn te trekken:

 

1) Het wordt alleen maar slechter de komende decennia. Daar was Paul zeer helder over. Er zal meer en meer gesneden moeten worden om te zorgen dat er enigszins behouden wat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd.

2) Vrouwen die parttime werken zullen meer uren moeten gaan draaien. Alleen in die groep zit nog rek. Mannen werken, over het algemeen, al fulltime. De vrouwen zullen de economie moeten redden.

3) De tweedeling op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Lager opgeleiden zullen het meer en meer moeilijk krijgen om werk te vinden en te houden. HBO/WO-banen zullen er blijven. Hier ligt een grote uitdaging.

Paul Schnabel gaf een erg grappig college. Dat cijfers zo sappig kunnen zijn! Aanrader!

De woensdag in Den Haag geweest. Eerst een netwerklunch met mensen die zich bezig houden met medezeggenschap. Ondermeer Steven Jellinghaus en Sjaak Sibbing waren aanwezig. Vooral gesproken over de stand van het land en een thema gekozen voor 2011. Een thema waar we meer aandacht aan gaan besteden. Daarna naar Paul Frissen geweest. Een bestuurskundige uit Nijmegen. Altijd prikkelende stellingen en vernieuwende ideeen. Ik heb Frissen bijgepraat over de medezeggenschap bij de overheid. Dit ter voorbereiding op 7 oktober 2010 (symposium 15 jaar WOR bij de overheid). Zijn bijdrage zal als een mokerslag binnen komen!

‘s Avonds gegeten met Sharon Gesthuizen (Kamerlid SP). Met haar gesproken over arbeidsverhoudingen binnen organisaties. Ik ken Sharon van een verkiezingsdebat dat ik ooit eens op de School voor Journalistiek heb georganiseerd. Sindsdien houden we contact. We gaan samen eens kijken of we een bijeenkomst kunnen beleggen met verschillende mensen om de haalbaarheid van voorstellen (om arbeidsverhoudingen wat gelijkwaardiger te maken) te toetsen. Mijn bijdrage vanuit de medezeggenschap bijvoorbeeld.

Donderdag en vrijdag gevochten tegen een opkomende verkoudheid. Het heerst alweer. Zaterdagmorgen 60 minuten hardgelopen. Morgen een rondvaart maken door Utrecht met vrienden. We varen door Utrecht en bezoeken Slot Zuylen. Het wordt mooi weer! Rose en toastjes in de tas! Prima middag dus…..