Archive for oktober, 2010

Herfstvakantie?

 

Voor mij niet dit jaar. De kerstvakantie is de horizon waar ik mij aan vasthoud. Dat duurt nog zeker een week of acht. Ondertussen: artikelen schrijven, adviseren en meer greep krijgen op de positie van OR’s bij de aanstaande operaties bij de overheid. Daarnaast: oppassen op een hond, cateren voor Ad (vader Jolanda) bij een afscheidsetentje en naar een concert, samen met pa, van de Engelse band Shakatak.

 

Mijn geschreven artikel voor PM richt zich op de uitdaging waar politiek, openbaar bestuur en medezeggenschap voor staan. Om niet al te veel weg te geven: coalities vormen in het belang van het publieke domein is de uitdaging voor veel OR’s en WOR-bestuurders. Vijf november komt het tijdschrift uit (en zal bij de Staatscourant worden gevoegd). Hopelijk biedt het voor politici ook een handreiking in de strijd om de taakstellingen. In november of december neem ik in ieder geval deel aan een Ronde Tafel-gesprek over private equity en medezeggenschap. Hoewel private equity in de private markt voorkomt en niet in de publieke sector gaat het evenwel om het creëren van een machtsevenwicht tussen aandeelhouders en werknemers. Langzaamaan ontstaat er een mooi netwerk waarin ik mij beweeg en kan ik politicologische thema’s in mijn werk kwijt.

 

Afgelopen week koortsachtig overleg gehad met een aantal Abvakabo FNV – bestuurders. Via een OR kwam ik er achter dat er werkgaranties, aan een fusiepartij, afgegeven waren. Werkgaranties voor 5 jaar. Helaas lijkt er een natuurwet te bestaan als het gaat om fusies: altijd volgt er op termijn een reorganisatie (of er een causaal verband is, laat ik even in het midden!). Wanneer er dan een groep werknemers is met een werkgarantie zullen andere groepen aan het kortste eind trekken. Op dat soort momenten is het Abvakabo FNV-netwerk erg nuttig. Ik predik geen Abvakabo FNV-standpunten in mijn training en advies maar op dit soort momenten is onze markt positie als FNV Formaat ineens erg voordelig en biedt het kansen tot strategische samenwerking. De bestuurders zullen nu in het departementale georganiseerde overleg (DGO) dit probleem aan de kaak stellen. Uiteraard ben ik mij bewust dat ook dit nadelig kan zijn voor een groep mensen echter de uitgangspunten van alle werknemers van deze club dienen gelijk te zijn. Eens te meer was dit, voor mij, het bewijs voor mijn credo: werk samen als medezeggenschap bij fusies om dit soort zaken te voorkomen.

 

Volgende week krijgen we een logee thuis: de hond van vrienden. Lekker naar de Lage Vuursche voor een wandeling en hardlopen door de stad. Daarnaast heb ik afgelopen weekeinde kaarten gekocht voor een concert van de Briste band Shakatak. Ooit erg bekend met nummers als Easier said then done en Nightbirds. Nu vooral geliefd in Japan en Oost-Europa. Leuk!

 

Komende week: maandag belangrijke OR-dag. De OR van FNV Formaat zal een standpunt in moeten nemen over een organisatieaanpassing. De raad heeft de afgelopen weken druk overleg gehad met de achterban en de bestuurder. Het uur U breekt aan en de raad zal stelling moeten nemen. Daarnaast een dag voor Abvakabo-leden die werkzaam zijn bij het Kadaster. Ook daar staat veel te gebeuren. Dinsdag zullen we de CAO-inzet bespreken en actuele thema’s behandelen. Ik ben vooral dagvoorzitter en begeleider. Woensdag een advies schrijven (betreffende verzelfstandiging, taakstelling en bezuinigingen) voor een klant en samen met een collega onze dag Klant Contact Centrum en medezeggenschap voorbereiden. Donderdag naar Zaandam voor de BLG Belastingdienst NHN. Vrijdag thuiswerken en met de hond uit!

positionering

Ondernemingsraden zullen zich, met de aankomende bezuinigingen, verzelfstandigingsprocessen en wat dies meer zij, goed moeten positioneren. Simpelweg een adviesaanvraag behandelen, is niet genoeg. Hierover schrijf ik in het novembernummer van Public Mission (PM) een bijdrage. Vanaf 5 november te lezen op de website of in het magazine zelf. PM (www.pm.nl) heeft gevraagd of ik een blog wil gaan bijhouden over medezeggenschap, overheid en organisatievraagstukken. Tweede helft van november een gesprek met Cindy Castricum (hoofdredacteur van het tijdschrift) om e.e.a. af te spreken. Op de pagina trainer/adviseur treft u een niet-geplaatste bijdrage aan de Volkskrant aan. Deze bijdrage sneeuwde helaas onder de vlokken formatienieuws. Op www.fnvformaat.nl vindt u een verslag van het congres 15 jaar WOR bij de overheid dat wij organiseerden op 7 oktober jl.

 

Op maandag heeft de OR van FNV Formaat de adviesaanvraag over de organisatieaanpassing behandeld. In een overlegvergadering aangegeven wat de speerpunten van de OR zijn. Hiermee hopen we invloed te krijgen op het proces. Tevens een gesprek gehad met TNO Arbeid & leven over de samenwerking tussen FNV Formaat en hen. Als projectleider van deze samenwerking zie ik toe op alle deelprojecten bij FNV Formaat en bewaak ik de voortgang.

 

De dag er na met Hans Hautvast getraind. Het blijft spannend om met de eigen directeur te trainen. Hans heeft mij wegwijs gemaakt in de “hogere tabelkunde”. Kennis die niet mag ontbreken en naast het vakkundig flappendraaien nu tot één van mijn kernkwaliteiten gerekend mag worden. Het zijn bijzondere dagen daar Hans, als WOR-bestuurder van FNV Formaat, als trainer een OR adviseert. Dit levert mooie inside information op.

 

Op donderdag nam Ad Mutsaers (man van Jolanda haar moeder) afscheid van het onderwijs. Na 38 jaar hield hij het voor gezien. De collega’s namen op een erg leuke wijze afscheid van Ad. Blij er even bij geweest te zijn. Daarna heerlijk Tunesische gegeten bij Shi-sha in Den Bosch.

 

Vrijdag in Woerden geweest om te bellen met klanten en met collega’s te overleggen over de voortgang in de TNO-samenwerking. Vervolgens heerlijk geluncht met de OR-voorzitter in de Markies te Woerden. René trakteerde en we hebben daar wat spreekwoordelijke punten op de i’s gezet (als het om de eigen OR gaat). In Karel de Vde te Utrecht een training voorbereid met een advocaat van het kantoor De Voort Hermes en de Bont.

 

Gisterenavond nog even gelezen in het boek “De evolutie van samenwerking” van Axelrod (thans adviseur van Obama). In dit boek beschrijft hij hoe samenwerking tot stand komt en hoe je het beste je strategie (in samenwerkingsituaties) vorm kan geven. Conclusie I: de “leer-om-leer strategie” is de beste strategie als het gaat om doelbereiking. Als A samenwerkt doet B het ook en als A overloopt/niet samenwerkt dan doet B dat ook niet. Verder een indrukweekend verslag van de situatie aan het front van WO I. Hier ontstond spontaan samenwerking tussen de vijanden. Samenwerking gericht op het onthouden van vijandelijke aanvallen tijdens de nacht of tijdens het eten. Bizar in een situatie van oorlog. Opperbevelhebbers maakten er een einde aan door het bevel “aanvallen” te geven. Dit bevel kon resulteren in twee uitkomsten: gevangenen van de tegenstander of doden in de eigen gelederen. Hiermee kwam de samenwerking aan het front ten einde.

Symposium

Vorige week donderdag was het symposium 15 jaar Wet op de Ondernemingsraden bij de Overheid. Een memorabele dag. Ons boek “Inzicht in de OR bij de overheid” (Hautvast, Jellinghaus en Vermaak) werd gepresenteerd en aangeboden aan SER-voorzitter Rinnooy Kan. Een mooie afsluiting van een schrijfproces.

 

Rinnooy Kan was één van de sprekers van het congres. Hij sprak over de algemene ontwikkelingen van de medezeggenschap (door de tijd heen) en gaf aandachtspunten voor de toekomst. De andere spreker was Paul Frissen. Zijn bijdrage ging over de tegenmacht die de medezeggenschap aan de politiek moet bieden. Zijn analyse was glashelder en spijkerhard. De staat heeft een bijzondere positie in de samenleving en de politiek ook. Die bijzondere status geeft ze veel macht (en vrijheden tot willekeur). Aan de medezeggenschap de schone taak daar wat aan te doen of in ieder geval, die macht, in te tomen. Naar aanleiding van de bijdrage van Paul Frissen zal ik een artikel schrijven voor PM.

 

Hans Hautvast en ik hebben kort gereageerd op de bijdragen van Rinnooy Kan en Frissen en onze visie op medezeggenschap gepresenteerd. Hans en ik konden ons vinden in de visie van Frissen. De medezeggenschap moet werk maken van de checks en balances. Daarnaast zal de medezeggenschap moeten nadenken over de kwaliteit van het openbaar bestuur en vanuit dat perspectief moeten kijken naar organisatie-aanpassingen en personele regelingen. Het derde uitgangspunt is innovatie. De medezeggenschap dient voorstellen beter te maken en te verstevigen. Deze uitgangspunten zal team overheid en onderwijs vanaf 2011 meer gaan ventileren in de markt.

 

Verder heb ik een workshop gegeven over besluitvorming. Samen met Annelies de Ridder van Twynstra en Gudde heb ik de belangrijkste kenmerken van besluitvorming doorgenomen. Dit ter introductie op onze leergang besluitvorming (i.s.m. de Radboud Universiteit Nijmegen). De leergang levert een bijdrage aan de wijze waarop het individu besluiten neemt in zijn/haar privéleven, de ondernemingsraad besluiten neemt en hoe de OR en de bestuurder tot besluiten komen. Inzicht hebben in besluitvorming is een krachtig elementen van de checks en balances van de OR en van de deelname van het individu aan het maatschappelijk verkeer. Een win-win-win-situatie. Wij zoeken nog pilot-OR’s!

 

De dag werd afgesloten met een heerlijke rijsttafel in het Haagse restaurant Garoeda. Hier maakte ik kennis met de medewerkers van advocatenkantoor De Voort Hermes en De Bont (Tilburg). Het team medezeggenschap bestaat uit leuke jonge mensen. Een mooie samenwerking ligt in het verschiet.

 

Overig

 

Mijn projectleiderschap voor de samenwerking tussen FNV Formaat en TNO Arbeid en Leven krijgt steeds meer vorm. Gisteren is deze samenwerking echt van start gegaan. Verder heb ik een aantal klanten bediend bij het positioneren op organisatievraagstukken. Keer op keer verbaas ik mij weer over de kwaliteit van de voorstellen die OR’s bereiken én de wijze waarop sommige bestuurders kijken naar de OR. Er lijkt toch regelmatig sprake van een wij-zij denken. Zonde.

 

Komende week

 

Maandag gaan wij, als OR van FNV Formaat, verder met de organisatieaanpassing bij onze organisatie. In de overlegvergadering zullen we met de bestuurder van gedachten wisselen over de koers en de organisatiewijziging.