Archive for november, 2010

Beslissen

 

Boeiend is de wereld van besluiten nemen. Op dit moment lees ik de biografie van George W. Bush over zijn periode in het Witte Huis. Het is opgedeeld aan de hand van, voor hem, belangrijke issues: stamcelonderzoek, Irak, Afghanistan en verkiezingen. Met alle Amerikaanse opsmuk is het toch een aardig kijkje in zijn wereld. Mijn masterscriptie ging over hem en Ronald Reagan dus het is aardige literatuur om mijn herinnering weer eens op te halen.

 

Maandag zaten wij met het team in Nijmegen om te praten over de visie van team overheid op de markt. We willen, zoals in het artikel op een van de andere pagina’s, vooral een rol spelen op het gebied van checks & balances, kwaliteit van de organisatie verbeteren en innoverend zijn. Hiertoe hebben we al een heel instrumentarium ontwikkeld maar we zijn er nog niet. De ochtend gaf ons wel genoeg voldoening om de koers voort te zetten om in 2011 ons te profileren. Daarna hebben we een aantal besluitvormingsspelen gedaan. Dit onder leiding van Ad van Deemen (prof aan de Radboud Universiteit Nijmegen). Hij liet ons zien hoe gemakkelijk deelnemers de meest slechte optie kiezen omdat winnen belangrijker wordt gevonden dan een goed gezamenlijk resultaat. Het leverde bijzondere momenten op in het team. Daarnaast zagen we direct de meerwaarde voor OR’s en bestuurders. Op dinsdag met Ad van Deemen de beslisboom doorgenomen. Hoe kun je berekenen wat de beste beleidsoptie is? Boeiend en voor OR’s een mooie wetenschap (als ze deelnemen aan onze tweedaagse besluitvorming).

 

Dinsdagochtend een achterbanbijeenkomst bijgewoond. Als adviseur van een grote gemeente de werknemers van een te verzelfstandigen onderdeel geïnformeerd. Mensen maken zich terecht zorgen om hun individuele positie en de toekomst van het bedrijf waar ze werken. Dit is de meerwaarde van werknemers laten meedenken over hun organisatie. Ze zijn betrokken en weten soms beter waar te bezuinigen valt dat bestuurders.

 

Woensdag een paar gesprekken gevoerd met sleutelfiguren van een organisatie. Medezeggenschap en zeggenschap zijn totaal op elkaar uitgekeken. Er lijkt geen gesprek meer mogelijk. Na een gesprek met de bestuurder, de plv. WOR-bestuurder en het dagelijks bestuur van de OR een goed beeld gevormd van wat er aan schort. Op 2 december ga ik, samen met een andere trainer, aan de slag om te kijken of er beweging in te krijgen is. Daarna met een collega een training voorbereid.

 

De laatste twee dagen ben ik procesbegeleider geweest bij de Abvakabo-FNV. Twee dagen samen met vakbondsmensen kijken naar de werkelijkheid van de eigen organisatie. De samenwerking met team Rijk van Abvakabo-FNV heeft een meerwaarde voor mijn functie als adviseur en trainer van OR’s. Dit soort dagen geven mij inzicht in de materie en laat mij kennis maken met de doelgroep. Vanavond even eten met vrienden.

 

Volgende week weer een eigen OR-vergadering en samen met Joep Schrijvers een dag doen over: “de rat is terug”. Joep is auteur van het boek: “Hoe word ik een rat”. Met 30 OR-leden gaan we eens kijken of er handvatten voor de OR te vinden zijn. Vrijdag met Steven Jellinghaus in Tilburg een biertje en een hapje doen. Steven is mede-auteur van het boek “inzicht in de or bij de overheid”.

Overmorgen

 

 

Excuses voor de dag vertraging. Gisteren naar Amsterdam geweest om te risken met vrienden. Ieder jaar spelen we het toernooi van Paessens-Moddergat (Friesland). Gisteren een warming up gedaan. Twee wedstrijden gespeeld; een gewonnen!

 

Mijn advisering aan de medezeggenschap van een gemeente uit het westen van het land komt steeds meer op gang. Ik begeleid de OR en twee onderdeelcommissies. Deze OC’s vormen de medezeggenschap van twee te verzelfstandigen onderdelen. De OC’s staan voor uitdagingen en de OR moet zorgen dat de gemeente goed gediend wordt bij het loslaten van deze twee onderdelen. Ineens lijkt politicologie een rol in het werk te spelen. Moravcsik was de politicoloog van de two level games. Op meerdere niveaus kunnen verschillende belangen bepalend zijn voor positionering en strategie. Dit inzicht zal ik in 2011 eens vertalen richting een praktisch artikel voor de medezeggenschap. Het is belangrijk dat OR’s en OC’s beseffen dat er verschillende niveaus zijn met iedere hun eigen (eigen-)aardigheden.

 

Via een collega ben ik gevraagd voor een katern van strategie & beleid een hoofdstuk te schrijven over intern netwerken. OR’s moeten meer tijd en aandacht besteden aan de sleutelfiguren binnen de organisatie en analyseren hoe deze personen ingezet kunnen worden voor de doelbereiking. De katern komt in 2011 uit en ik zal ongeveer 10 pagina’s bijdragen. Mijn artikel over meer macht voor medezeggenschap is in Public Mission geplaatst. Een herschreven versie heb ik aan Abvakabo FNV aangeboden voor hun huisorgaan Kader. Benieuwd of ze het plaatsen.

 

Op dinsdag heb ik de eerste colleges speltheorie gevolgd. Helaas kan ik aanstaande dinsdag niet maar het eerste college bood al genoeg stof om ondernemingsraden mee te ondersteunen en te begeleiden. Het verschil onderkennen tussen beslismomenten en de opties die er zijn, kan cruciaal zijn voor de positiebepaling. Ik ben vooral benieuwd naar beslissen onder volledige onwetendheid. Hoe doe je dat en waar vaar je dan op? Dit zal in een van de laatste colleges aan bod komen.

 

De komende week ben ik ondermeer in Putten voor een cursus die ik volg en woensdag verzorg ik de open inschrijving KCC en medezeggenschap. Alle gemeenten in Nederland moeten een Klant Contact Centrum inrichten. Dit moet voor 2015 zijn gebeurd. Het brengt vraagstukken met zich mee als: inrichten van de organisatie, verandering van gedrag van medewerkers en opleidingen om met lastige burgers om te gaan. Donderdag en vrijdag adviseer en train ik OR’s op locatie. Een drukke week voor de boeg.

Morgen

Morgen komt er een aanvulling maar voor vandaag een link naar een artikel dat ik geschreven heb voor Public Mission. Een tijdschrift voor ambtenaren.

www.pm.nl –> digitale tijdschrift en vervolgens pagina 38