Archive for december, 2010

Vakantie

Wat doe je als je vakantie hebt? Eindelijk eens even lekker op youtube zoeken naar mooie nummers. Afgelopen jaar richting Dublin en Belfast geweest voor twee concerten van de oude vos Rea. Chris Rea, de man van driving home for christmas, speelt een aardig stukje gitaar en de gitaarsolo’s zijn niet van de lucht. Net genoten van http://www.youtube.com/watch?v=utYkk4PsA80 (stoney road) en nu draait http://www.youtube.com/watch?v=4niWEux3g-8 (Electric Guitar). De concerten waren in een oude en nieuwe zaal. Het concertzaaltje van Dublin bood plaats aan 500 mensen. Erg intiem en het geluid was helemaal top! In Belfast was er een moderne zaal met 3000 plaatsen. Ook hier was het geluid goed en speelde Rea de sterren van de hemel. Het was zeker een hoogtepunt in 2010!

3 klanten op 1 dag!

Afgelopen week een race tegen de klok. Veel klanten willen nog wat voor kerst en hebben en passant de bestuurder beloofd voor 1-1-2011 te adviseren. OR-en voelen de druk en komen dan tot een negatief advies. De bestuurder heeft er weinig aan en zal, onder dezelfde tijdsdruk, de gok nemen dat de OR het wel niet “zo heet zal opdienen”. OR-en kunnen beter zorgen dat ze in gesprek komen en greep krijgen op het proces. Dit hebben we dinsdag geprobeerd te doen: focus op je punten en ga het gesprek aan. De optie van een negatief advies staat altijd open. Samen met Steven Jellinghaus een conceptadvies opgesteld voor een OR van Rijkswaterstaat. OR gaat vandaag (23 december) nog in gesprek met de bestuurder om in gesprek te komen. Benieuwd! Een andere OR moest gisterenavond nog even advies hebben omdat ze aan de bestuurder hadden beloofd voor de 24ste tot een advies te komen. Hans Hautvast heeft dat voor zijn rekening genomen en gisteren rolde dat advies de inbox binnen rond de klok van 18.48. Na de enerverende dinsdag met Steven nog even een rijsttafel gegeten in Utrecht. Daar een inhoudsopgave gemaakt voor een nieuw boek. Dit moet in 2011 uitkomen.

De komende dagen trek ik mij even helemaal terug met detectives, spellen, bier en lekker eten. Even geen deadlines of stukken schrijven. Op 3 januari gaan we weer aan de slag met het schrijven van een hoofdstuk voor de Beleid & Strategie reeks van Kluwer. Via deze weg wens ik u graag een goed 2011 en mooie kerstdagen.

Eendracht maakt…..

Medezeggenschapsdag

 

Op 6 december vertrok ik met een collega richting een politieregio. Aan het einde van de dag zouden we gesprekken hebben met de dagelijks besturen van de OR en de onderdeelcommissies. We wilden input hebben voor de medezeggenschapsochtend van 7 december. Waar lopen de db’sen de oc’s tegenaan? Het blijkt dat er binnen een regio op verschillende wijzen invulling wordt gegeven aan ‘medezeggenschap’. De ene OC heeft een districtschef die constructief met de OC aan de slag gaat en de andere betrekt de OC nergens bij. Dit leidt tot verschil in kwaliteit van medezeggenschap en tot frustratie bij medezeggenschappers. Zonde. Op dinsdag 7 december organiseerde FNV Formaat een ochtend voor de hele medezeggenschap. Er kwamen succesverhalen boven waarbij er eindelijk ook eens ruzie was geweest tussen bestuurder en oc. Voorheen had de commissie dat nooit aangedurfd. Deze keer was de maat vol. De ruzie werd beslecht met een handschudding en een oplossing voor het roosterprobleem bij deze politieregio. Het verhaal stond symbool voor de verschillende wijzen waarop oc’s het thema opgepakt hadden. Deze ochtend maakte inzichtelijk dat samenwerken beter is en meer kan opleveren als men maar communiceert en samenwerkt. Hier gaan we maandag 20 december mee beginnen. Een training voor alle db’s om te zorgen dat er meer lijn komt in het gezamenlijke handelen.

 

Overheid: bezuinigen, taakstelling en samenvoeging

 

Afgelopen weken ook druk geweest met allerhande thema’s die bij de Rijksoverheid spelen. ZBO’s worden 5% gekort (tenzij in het regeerakkoord een speerpunt geformuleerd is waarbij het werk van de ZBO onontbeerlijk is) en dat leidt tot reorganisaties en gedwongen ontslagen. Bonden en medezeggenschap proberen samen de gedwongen ontslagen te voorkomen. Niet omdat ze a priori tegen gedwongen ontslagen zijn maar omdat het onzinnig is. Over ene paar jaar vertrekken de baby boomers en moeten er weer nieuwe mensen aangenomen en ingewerkt worden. Dit kost ook geld.  Met andere woorden: dweilen met de kraan open! Tevens heb ik een ochtend begeleid met kaderleden van het ministerie van VROM. Het ministerie is opgeheven is onderdelen worden samengevoegd met andere onderdelen in het nieuwe ministerie I & M (Rijkswaterstaat) of Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kaderleden zijn naast de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen ook bezig met de zorg dat de politiek geen keuzes maakt. In dat licht heb ik de aanwezige OR-leden uitgedaagd ook zelf na te denken over de eigen organisatie. Afwachten en klagen levert geen druk op. Keuzes maken en ventileren leiden er toe dat de bestuurder ook vanuit de eigen organisatie eens wat tegenwind gaat ervaren.

 

Samenwerking tussen gemeenten

 

In een advertentie van de Volkskrant van hedenochtend vraagt een samenwerkingsverband een inspirerende bestuurder. Het betreft een samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met water (voormalige waterschappen). We komen samenwerkingsverbanden steeds meer tegen. Overal zoeken gemeenten naar schaalvergroting en samenwerking met andere partijen. We zien dit vooral bij de zogeheten PIOFACH-taken. Vooral HRM-ers en ICT-ers zullen het de komende jaren zwaar krijgen. Dit zijn functies waar er bij fusie over samenwerking vaak teveel van zijn. Dan wordt het een kwestie van ontslagvolgorde bepalen (LIFO, FIFO, cohort). De bonden proberen ook ruimte te realiseren voor nieuwe werknemers. Samen met mensen uit een MZ-netwerk wordt er in 2011 een publicatie geschreven over deze ontwikkeling en de gevolgen voor de medezeggenschap. Ik zal mij bezighouden met de politieke consequenties van dit soort samenwerkingsverbanden. Samen met Steven Jellinghaus neem ik de lead in deze publicatie.

 

Verkiezingsmanager

 

Samen met mijn collega Sara Meijknecht ga ik de dienst OCW van de gemeente Den Haag ondersteunen bij het organiseren van verkiezingen. De raad heeft te weinig leden en de verkiezingen staan voor de deur. Vanaf 4 januari zal het circus losbarsten met een OR Open Huis op 17 januari. We moeten zorgen dat medezeggenschap gaat leven en mensen zich gaan aanmelden en er verkiezingen komen. Het is hard nodig dat mensen zich in gaan zetten voor de organisatie en zichzelf. Er gebeuren teveel dingen die niet zomaar op hun pootje terecht komen!

 

Komende week

 

De komende week nog twee dagen hard aan de slag en dan vanaf woensdag relaxen thuis. De biografie van George W. Bush uitlezen en andere boeken oppakken. Daarnaast de gebruikelijke kerstdagen en het nieuwe jaar. Via deze weg wens ik u graag een gezond en vers 2011!

Bijzondere ontmoetingen

Deze week vond er een lang verwachte ontmoeting plaats tussen ondernemingsraad A en bestuurder A. De OR was reeds een keer op cursus geweest waarbij allerhande deskundigen ingevlogen werden om te kijken of er voldoende bewijs was voor een vertrouwensbreuk. Na alle scenario’s te hebben besproken en behandeld, koos de raad toch nog voor een laatste poging. Een ontmoeting tussen bestuurder en OR. Deze ontmoeting zou 2 weken na de cursus plaatsvinden. Bestuurder zegde af. Zonde. OR ging op ramkoers. Bedrijfscommissie en Ondernemingskamer deden hun uitspraken. Niet zonder gevolg voor bestuurder. Uiteindelijk vond de ontmoeting deze week plaats. De OR en bestuurder ontmoetten elkaar met op de achtergrond een dreigend juridisch conflict. De raad en bestuurder werden gedwongen met elkaar in gesprek te gaan. Bij de eerste uitspraak van de voorzitter over de toekomst van de organisatie viel direct een kwartje: daar hadden ze het nu nooit over gehad. Gaandeweg de dag werd duidelijk (zoals in veel situaties) dat OR en bestuurder wel communiceren maar niet in contact zijn. Bestuurder en voorzitter leken, in een 1-op-1 gesprek, ineens bijzonder veel overeenkomsten te hebben. Dag werd afgesloten met het voornemen van een ontmoeting in 2011 om over de inhoud te praten. Verheugd ben ik met het gesprek tussen bestuurder en voorzitter. Twee mensen met bijzonder veel gevoel voor de organisatie maar elkaar nooit eens hebben gezegd wat ze van elkaar vonden. Het was een avond waarin ik vooral teruggegeven heb dat pas na tweeënhalf uur het eerste compliment werd gegeven. Waarschijnlijk een goede graadmeter voor de sfeer op de werkvloer. Bestuurder zag dat op dat moment ook in. Tevens aangegeven wat we in Nederland verwachten van de bestuurder en de OR. Hopelijk biedt deze ontmoeting voldoende perspectief op enigszins normale arbeidsverhoudingen.

 

Vrijdag

 

Vrijdag in Den Haag geweest om de verkiezingsmanager van FNV Formaat onder de aandacht te brengen. Samen met mijn collega Sara Meijknecht een vlammend betoog gehouden voor “verkiezingen nieuwe stijl” en hopelijk het DB van de OR overtuigd dat dit een mooie mogelijkheid is om medezeggenschap onder de aandacht te brengen en kandidaten over de streep te trekken. De cartoons, posters en slogans vormen de verpakking van inhoudelijke bijdragen van onze kant. Leuk! Daarna in Woerden gesproken met een bestuurder van de Abvakabo FNV. Deze bestuurder is de meest bijzondere ontmoeting van 2010. We trekken samen op bij alle uitdagingen van de samenvlechting van ministeries en organiseren vernieuwende bijeenkomsten. In de auto wisselen we wetenswaardigheden en privé-zaken uit. Fijn om met hem samen te werken!

 

Artikelen

 

Op de pagina trainer/adviseur staat een nieuw artikel over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Het betreft vooral de vraag hoe bestuurder en or in een proces moeten staan. Daarnaast een korte verhandeling over de wijze waarop je invloed kunt uitoefenen. In HRoverheid komt in januari een artikel van mijn hand over de wijze waarop medezeggenschap bij de overheid moet opereren. Een contact uit het verleden bleek daar ineens hoofdredacteur. Direct gevraagd of we in 2011 meer artikelen mogen schrijven.

 

Balletje

 

Gisteren met Steven Jellinghaus een biertje gedronken en een balletje gegeten en  gesproken over het nieuwe functiehuis bij de politie en de hervorming van de regiopolitie. Een prettige ontmoeting in café Kadinsky te Tilburg. Daarna gegeten in Moergestel. De komende week trainen en adviseren bij verscheidene klanten. Tevens naar het Muziekgebouw aan het Ij. Op bezoek bij een oud collega. Nog twee weken en dan vakantie!