Archive for februari, 2011

297

 

In 2010 hebben Hautvast, Jellinghaus en Vermaak 429 exemplaren van “Inzicht in de OR bij de overheid” verkocht. Dit levert 297 euro aan royalty’s op (voor mij). Het boek duikt op steeds meer plekken op. Bij Limburgse OR’s en raden uit Den Haag. Erg leuk als het op tafel ligt. Laatst met een gesigneerd exemplaar richting een OR van een provincie. Vol trots een regionale spreuk er in geschreven. Eenmaal bij de OR bleken ze allemaal een exemplaar te hebben maar deze was een mooie aanvulling op de aanwezige collectie. Het hebben van het boek levert een mooi instrument op. Het geeft handvatten in het handelen van de raad en biedt mij de mogelijkheid op plekken te spreken of blogs te schrijven. In de nieuwe editie, waarvan we nog even moeten kijken of dit najaar 2011 wordt of voorjaar 2012, zal ik ook aandacht gaan besteden aan O&F-rapporten, meer aandacht voor SFB en stevig positioneren van grote medezeggenschapsstructuren.

 

Maandag

Afgelopen maandag een gesprek gehad bij de AbvaKabo FNV in Zoetermeer. Zoals reeds eerder gezegd levert team Overheid en Onderwijs trainers voor bijeenkomsten van de vakbond. Hier faciliteren we discussies of leveren we inhoudelijk een bijdrage. Maandag hebben we over 2011 gesproken. Daarna heeft de OR van FNV Formaat een bijeenkomst met de achterban gehouden over de organisatiewijziging. De achterban had goede input en kwam met serieuze aandachtspunten. Deze worden meegenomen in het overleg met Hans op 3 maart aanstaande.

 

Aanbesteding

De afgelopen twee weken heb ik, samen met een paar collega’s, hard gewerkt aan aanbestedingen. Het was hard werken maar uiteindelijk hebben we goede produkten afgeleverd. Mijn rol ligt vooral op het adviesvlak en strategisch opereren. Voor beide offertes stukken aangeleverd waarmee, mijn inziens, de OR-en goed getraind en geschoold worden om sterk positie te kiezen (in lijn met de visie die ik heb op medezeggenschap). Het inpassen in het werk levert wel stress op. Het zijn extra werkzaamheden die naast de normale zaken gedaan moeten worden. Dit betekent dus zaterdagen, zondagen en vele avonden werken. Dit weekend echt uitblazen om te zorgen dat ik weer wat energie opbouw.

 

Hectisch

Woensdag het gehele land doorgecrosst. Van Alkmaar, naar Delft en Etten Leur en terug naar Utrecht. In Alkmaar een achterbanbijeenkomst bijgewoond. De bestuurder en de raad verdedigden een akkoord op hoofdlijnen. Er kwamen goede en constructieve vragen uit de zaal. Het bijwonen van dit soort bijeenkomsten geeft mij de kans de sfeer te voelen en dat mee te nemen in het advieswerk. Daarna naar Delft. Een OR aldaar geholpen met moeilijke besluiten. Uiteindelijk na een hectische bijeenkomst de opdracht geaccepteerd voorlopig procesmatig voorzitter van de raad te zijn. Op 8 maart beginnen we er mee. Daarna naar Etten Leur om een workshop bij te wonen met werkgevers. Doel van de workshop is te weten te komen welke competenties mensen nodig hebben om zich op de arbeidsmarkt staande te houden. Boeiend hoe werkgevers daar naar kijken. Om 20.00 uur reed ik thuis de parkeerplaats op en was de batterij wel even leeg. Tussen de bedrijven door belletjes gehad van OR-en die snel op cursus willen.

 

Wat zijn argumenten?

Een OR donderdagmiddag geholpen met strategie bepalen voor een vergadering van maandag. De raad is niet overtuigd door de bestuurder inzake een organisatiewijziging. De OR-leden vinden zijn argumenten niet voldoende om de oplossingen voor de problemen aan te pakken. Daarnaast wil de raad een logische volgorde in de stappen die gezet moeten worden. Het blijft altijd lastig om te bepalen wat goede argumenten zijn. Als OR-lid stoei ik ook geregeld met deze vraag. Het goed afwegen en wikken is dan het enige wat je kan en op een zeker moment positie kiezen. Dat laatste gaat de raad maandag doen.

 

Komende week

10 maart lever ik een bijdrage aan een congres voor bestuurders en ondernemingsraden van gemeenten. Maandag ga ik naar het A&O-fonds om dat voor te bereiden. Daarna naar Amsterdam voor een presentatie. De rest van de week adviesgesprekken, trainingen en in Woerden zijn om allerhande zaken op te pakken. Morgen (zondag) activiteiten in ons klantvolgsysteem zetten en een powerpointpresentatie maken.

Deze week……..

 

De overheid heeft grootse plannen met allerlei overheidsorganisaties. De taakstellingen vliegen de organisaties om de oren, het ene na het andere O&F-rapport wordt aangekondigd en de ene structuurwijziging volgt de andere op. De medezeggenschap moet er maar wat mee doen en dat ook nog in een beperkte tijd. Als ik dan vanmorgen (Volkskrant 19 februari 2011) lees dat er partijen zijn die best open staan voor het opheffen van de Eerste Kamer maar er dan wel tig zetels aan de Tweede Kamer moeten worden toegevoegd omdat men anders zijn werk niet kan dan denk ik: hoe moeten ondernemingsraden nu hun werk doen?

 

Politie

De voorstellen die er liggen om tot een nationale politie te komen met een tiental regio’s leidt bij de medezeggenschappers tot veel vragen: hoe richten we dan de medezeggenschap in? Welke doelstellingen willen ze nu weer realiseren? Waartoe moet dit nu dienen en kunnen wij als OR nog invloed uitoefenen ergens? Dit laatste kan bijvoorbeeld in de COR i.o. maar een stevig signaal vanuit de werkorganisatie richting deze COR of de zeggenschap kan bijdragen aan een effectief en steviger invoeren van de voorstellen. Dit hebben we maandag gedaan bij een politieregio. Daarna naar een concert van Yakov Kreizberg (dirigent) in het Concertgebouw. Mooi, mooi en nog eens mooi.

 

Advies

Op dinsdag een advies geschreven. Dit advies evenwichtig samengesteld met instrumenten uit het SFB en punten die de medewerkers van de organisatie belangrijk vinden. Een advies waar de bestuurder wat mee kan en mee geholpen is. Daarna met een projectteam gesproken over de voortgang van een samenwerkingsverband tussen FNV Formaat, TNO en een andere partij. Het levert goede inzichten op en FNV Formaat komt steeds beter op de kaart te staan. ’s Avonds in Amsterdam gegeten en wat gedronken in de Kletskop. Een echte Amsterdamse kroeg aan de Zeedijk.

 

Positioneren

Aanstaande maandag moet de eigen OR van FNV Formaat zich positioneren rondom het aanpassen van de organisatie. De raad heeft een eerste advies gegeven en daar volgt nu een tweede adviesaanvraag op. De raad heeft eerst een achterbanbijeenkomst om vervolgens met die input aan de slag te gaan. Ben erg benieuwd naar de opkomst van collega’s.

 

Rest

De rest van de week rij ik van Alkmaar, naar Ettenleur en van Utrecht naar Den Haag. Veel adviesklussen, vergaderingen bijwonen, workshops geven en zorgen dat alles draaiende blijft. Ondertussen geniet ik van een CD van MFSB. Een orkest uit de jaren 70 waar nu de LP’s van op CD verschijnen. Een collega wees mij er op en nu zingen wij uit volle borst The Zip mee. Hier valt op zich niet veel aan mee te zingen want meer tekst is het niet. Wel leuk dat platenlabels het aandurven dat weer uit te brengen. Verder ga ik vanaf heden voor het tijdschrift PM een blog schrijven over medezeggenschap.

schapenhoeden en Voskuil

Bijzondere mensen kom je tegen. In ondernemingsraden zitten mensen van allerlei pluimage met allemaal hobbies. Praten over deze hobbies of eigenaardigheden levert gezellige en mooie dingen op. Afgelopen week kreeg ik een rondleiding door het Openlucht Museum Arnhem. Onder leiding van de vrijwillge molenaar werd mij van alles uitgelegd over molens, oud-Hollandse boerderijen en Nederlandse historie. De rondleiding leverde boeiende feiten op over Nederland. Bijvoorbeeld dat in Staphorst de vrouwen als eerste op de tractor mochten rijden en zij toen hun rokken inkorten. Aan het einde van de rondleiding kreeg ik een USB-stick met het gehele hoorspel van het Bureau er op. “Hier! Het is een verrijking op de boeken”, aldus dit OR-lid. Ik heb het aangenomen en hem erg bedankt. De komende weken zal Maarten Koning een stem krijgen en Beerta zijn eigenaardige lachje (benieuwd hoe de makers zijn verdekte homosexualiteit gaan vertolken). Een ander OR-lid is op vrijdag vrijwillig schapenhoeder in Drenthe. Met 250 schapen loopt hij dan over de heide. Dit om de organisatie te ondersteunen en de wandelaars te plezieren. Het schijnt een bijzonder gezicht te zijn….al die schapen. De uitnodiging om een keer mee te gaan staan. Lijkt mij erg leuk!

De afgelopen week heb ik wat brandjes geblust bij klanten en zijn OR-en eindelijk gaan staan voor wat ze vinden. Hier maken ze vrienden en vijanden mee. Dat heet volwassen medezeggenschap. Op donderdag naar Maastricht voor een presentatie. Hans Hautvast had een bijzondere opdracht voor de OR. In Inzicht hebben we beide een kleine opmerking geplaatst om de raad verder te helpen. Erg leuk om te zien dat er een aantal exemplaren van ons boek op tafel kwam.

De komende week train ik een or van de politie en bezoeken wij voor de tweede maal het concertgebouw. Russisch dit keer. Verder ben ik druk met interne projecten en ga ik 17 februari naar Den Haag om te kijken bij de acties van de AbvaKabo FNV. Ook breng ik een bezoek aan de redactie van SDU. Wellicht ga ik een blog schrijven voor de website.

Nee he!

Afgelopen vrijdag werd er om 17.15 een communique verstuurd namens de ondernemingsraad en de bestuurder waar ik afgelopen woensdag was. Direct werd ik gebeld door een lid van het dagelijks bestuur van de raad. Het document was misschien wat kort door de bocht. Wat nu? Snel opdelen dit probleem: komende week reageert de raad met een bericht om een en het ander op te helderen. Daarbij maken we ook de positie van de raad helder en leggen we wat vragen bij de bestuurder neer. Daarnaast dit goed evalueren. Een dergelijke actie kan de broze relatie zo teniet doen. Dat is jammer. Bestuurders en medezeggenschap moeten soms net even wat langer nadenken alvorens stappen te zetten. Begrip hebben voor ieders positie is essentieel voor effectieve medezeggenschap! Alsjeblieft!

Verder druk geweest met kennismaken met een directeur van een dienst van Rijkswaterstaat. Deze mevrouw wilde even weten wat voor vlees de OR in zijn kuip heeft. Het werd een goed gesprek over kwaliteit van de organisatie, rol medezeggenschap en verschil tussen bedrijfsleven en overheid. Vervolgens naar Lelystad voor een artikel 24 overleg. Ook hier lijken de verharde verhoudingen wat losser te worden. Er ontstonden voor het eerst spontane gesprekken tussen bestuurder en OR. Leuk als een strategie zijn vruchten afwerpt. De raad heeft nu duidelijkheid en afspraken gemaakt dus alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Ook verscheen er deze week een recensie van het boek Inzicht in de OR bij de overheid. In orinformatie (januari/februari) werd ons boek (Hautvast/Jellinghaus/Vermaak) bekritiseerd. De recensent was positief. Het boekje is helder, kort van stof en geeft duidelijke handleidingen voor ondernemingsraden. Een mooie opsteker. Alle OR’s die bij FNV Formaat een maatwerkcursus volgen dan wel een open inschrijving krijgen een gratis exemplaar (voor 1 mei aanmelden). Daarnaast deed Steven jellinghaus mij het verzoek mee te doen aan een boekje over het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Dit zal het komende kwartaal gebeuren. Leuk! In HRoverheid verschijnt mijn artikel deze week over medezeggenschap en taakstellingen bij de overheid.

Komende week heb ik maandag zelf OR-dag. ‘s Morgens de Ontmoeting met de bestuurder (thema vitaliteit) en ‘s middags een OR-vergadering. Dinsdag sta ik samen met DOR-leden van ministeries stil bij het primaat van de politiek en bezuinigingen. Ook komt het thema diversiteit ter sprake. Woensdagmorgen naar Woerden en in de middag naar het Openlucht Museum te Arnhem. Krijg een rondleiding. Zin in! Dit museum staat voor mij symbool voor Voskuil. Veel vergaderingen uit Het Bureau werden daar gehouden. Donderdag naar Maastricht en vrijdag uitblazen en opruimen.

Schorsen?!

Gisteren een uitermate inspannende en spannende dag gehad  bij een klant. Ondernemingsraad heeft in de zomer van afgelopen jaar een voorgenomen besluit inzake sluiting van onderdelen ontvangen. Raad heeft sindsdien met de bestuurder eindeloos gesproken over voorwaarden over procesafspraken. Geen stap verder gekomen. Gisteren kwam de climax. Ondernemingsraad en bestuurder hebben een art. 24 overleg. Raad bereidt dit voor en heeft de agenda met de bestuurder voorbesproken. De agenda laat veel ruimte voor eigen interpretatie. Dit komt tot uiting bij agendapunt 3. Bestuurder wil inhoudelijk een rapport bespreken dat ten grondslag ligt aan het voorgenomen besluit. Raad wil alleen procesafspraken maken om het rapport te gaan bespreken. Impasse. Schorsing na 15 minuten. Samen met de raad de situatie besproken en de raad uitgelegd dat ze helder moeten zijn over hun standpunt. Er ontbreekt nog het e.e.a. echter de ontwikkelingen gaan zo hard dat invloed hebben en krijgen steeds moeilijker wordt. Raad gaat terug met drie punten waaronder het in beeldvormende zin doornemen van het rapport. De raad laat zich verleiden tot meningsvorming en de discussie begint. Bestuurder lijkt wanhopig doet uitspraken en zijn MT mengt zich ook in de discussie. NA een paar uitspraken van de bestuurder over de adviesaanvraag schorst de raad wederom. Ik geef de raad hetzelfde aan als eerder en geef ze het advies aan de bestuurder voor te leggen: a) we behandelen de zaak nu inhoudelijk maar dan in de gebruikelijke OV-setting of we parkeren het naar een eerst volgend OV. Mijn advies aan de voorzitter van de raad is om dit onderons (met de bestuurder) te bespreken en niet met 20 man er bij. Dit doet de voorzitter en even later zitten we met 5 man in een kleine kamer en verkennen we de zorgen van de bestuurder. Bestuurder geeft aan dat hij, naar zijn idee, echt genoeg gedaan heeft en nu toch echt een besluit moet hebben (na 8 maanden). Bestuurder is verder in staat zijn ruimte te ventileren waarmee in ieder geval stevige stappen richting een oplossing worden gezet. De voorzitter en zijn assistent accepteren dit en samen gaan ze terug. De bestuurder vat zijn handreikingen samen en de adviesaanvraag wordt opgesplitst waarmee de meest urgente zaken kunnen worden geregeld. De vergadering wordt voortgezet.

Het was een dynamische en uiterst boeiende dag. De raad heeft stevig neergezet wat hij van de onderbouwing vindt en de bestuurder heeft op basis daarvan toezeggingen gedaan. In kleinere setting bleek het mogelijk even normaal met elkaar in gesprek te zijn. Een setting van 20 man voor het bespreken van een adviesaanvraag is niet effectief gebleken.