Archive for augustus, 2011

Vertalen

Deze week bij een OR geweest die wordt geconfronteerd met een beleidsinitiatief voor een bepaald onderdeel van deze overheidsorganisatie. Een eerste lezing leverde vooral vragen op van: als je dit wilt wat levert het dan op? Er werd een hoop gezegd en gesteld maar echt concreet werd het allemaal niet. Toch is dat essentieel om ook daadwerkelijk resultaat te boeken. Nu hoeft niet alles tot op 3 cijfers achter de komma te worden uitgediept maar een beetje een beeld van wat iets op gaat leveren, is toch niet te veel gevraagd. Een gesprek met de bestuurder leverde niet meer op dan een abstracte verhaling over zus en zo en zo en zus. De komende tijd dus de uitdaging het wel wat concreter te maken. Het liefste in samenwerking met de OR.

Ook beziggeweest met het organiseren van een medezeggenschapsconferentie voor 70 mensen. Gesprekken voeren met collega’s is inspirerend en de opdrachtgever is zeer betrokken en eveneens enthousiast. Het zal een dynamisch geheel worden waar daadwerkelijk netwerken gaan ontstaan. Netwerken zijn belangrijk voor de weerbaarheid van organisaties (zoals ik al eens in een bijdrage voor Strategie en Beleid heb betoogd). Het actuacollege dat we in oktober gaan organiseren, staat ook op de website (www.fnvformaat.nl) en met teksten als “Oorlog in het openbaar bestuur” en de “provincie op sterven na dood” moet dit OR-leden triggeren te komen. Het zal OR-en een kader bieden bij organisatieontwikkeling. Dit laatste is nuttig vanuit het veranderperspectief van organisaties.

Via vakbondsbestuurders komen er ook meer en meer opdrachten binnen. Met de Abvakabo FNV bestuurder van team Rijk werk ik strategisch samen. Versterken waar kan en bestendigen waar het moet.

Komende week barst al het geweld los: maandag preuvenement van FNV Formaat. Onze organisatiedag. Dinsdag een gesprek met Bert de Haas over een bijdrage van mij aan een congres op 19 september. Bert de Haas is vakbondsbestuurder Lagere Overheden. In de middag naar een OR voor een kennismakingsgesprek en intake. Woensdag naar Delft voor een bezoek aan een klant. Donderdag een dagje Rijswijk en Den Haag om ‘s avonds wat te eten in een restaurantje. Vrijdag een scholingsdag voor mijzelf. Kortom: het echte werk begint weer!

Samen met Steven Jellinghaus werk ik ondertussen aan het boek over samenwerkingsverbanden bij de overheid. Op 1 september zullen de andere auteurs het richtinggevende hoofdstuk ontvangen. Het wordt een mooi boek met praktische inzichten, do’s en don’t en case studies.

Alles opstarten

Na weken vakantie te Cyprus en Jordanie is het lastig opstarten. Weken van lezen, geen verplichtingen en zon, zee en strand is het moeilijk om de draad weer op de pakken. De afgelopen week weer begonnen met klanten bellen, gesprekken voeren en adviseren. Langzaamaan kom je weer in het ritme.

 

Actualiteitencollege 14 oktober 2011

Dinsdag was ik in Nijmegen voor een gesprek met professor dr. M. S. De Vries over veranderingen in het openbaar bestuur. Het Rijk stoot allerlei taken af richting provincies en gemeenten: waar leidt dat toe? De Vries levert een bijdrage op 14 oktober over de veranderingen in de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. In april 2011 publiceerde NRC Next nog een artikel van zijn hand over de provincies: ze zijn op sterven na dood. Het artikel leverde veel discussie op en die discussie zetten wij in oktober voort met ondernemingsraden. Heeft De Vries het bij het rechte eind en wat kan de medezeggenschap er dan mee? Of zit hij er naast en hoe komt hij dan op dat idee? Het artikel komt komende week op de website van FNV Formaat. Daarnaast heeft De Vries een artikel in Bestuurswetenschappen geschreven over een van de laatste taboes in het openbaar bestuur: conflicten op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijke organisaties last hebben van persoonlijke conflicten en dit medewerkers belemmert in het functioneren. Dit onderzoek is statistisch onderbouwd en ook dat thema zal centraal staan op 14 oktober.