Deze week bij een OR geweest die wordt geconfronteerd met een beleidsinitiatief voor een bepaald onderdeel van deze overheidsorganisatie. Een eerste lezing leverde vooral vragen op van: als je dit wilt wat levert het dan op? Er werd een hoop gezegd en gesteld maar echt concreet werd het allemaal niet. Toch is dat essentieel om ook daadwerkelijk resultaat te boeken. Nu hoeft niet alles tot op 3 cijfers achter de komma te worden uitgediept maar een beetje een beeld van wat iets op gaat leveren, is toch niet te veel gevraagd. Een gesprek met de bestuurder leverde niet meer op dan een abstracte verhaling over zus en zo en zo en zus. De komende tijd dus de uitdaging het wel wat concreter te maken. Het liefste in samenwerking met de OR.

Ook beziggeweest met het organiseren van een medezeggenschapsconferentie voor 70 mensen. Gesprekken voeren met collega’s is inspirerend en de opdrachtgever is zeer betrokken en eveneens enthousiast. Het zal een dynamisch geheel worden waar daadwerkelijk netwerken gaan ontstaan. Netwerken zijn belangrijk voor de weerbaarheid van organisaties (zoals ik al eens in een bijdrage voor Strategie en Beleid heb betoogd). Het actuacollege dat we in oktober gaan organiseren, staat ook op de website (www.fnvformaat.nl) en met teksten als “Oorlog in het openbaar bestuur” en de “provincie op sterven na dood” moet dit OR-leden triggeren te komen. Het zal OR-en een kader bieden bij organisatieontwikkeling. Dit laatste is nuttig vanuit het veranderperspectief van organisaties.

Via vakbondsbestuurders komen er ook meer en meer opdrachten binnen. Met de Abvakabo FNV bestuurder van team Rijk werk ik strategisch samen. Versterken waar kan en bestendigen waar het moet.

Komende week barst al het geweld los: maandag preuvenement van FNV Formaat. Onze organisatiedag. Dinsdag een gesprek met Bert de Haas over een bijdrage van mij aan een congres op 19 september. Bert de Haas is vakbondsbestuurder Lagere Overheden. In de middag naar een OR voor een kennismakingsgesprek en intake. Woensdag naar Delft voor een bezoek aan een klant. Donderdag een dagje Rijswijk en Den Haag om ‘s avonds wat te eten in een restaurantje. Vrijdag een scholingsdag voor mijzelf. Kortom: het echte werk begint weer!

Samen met Steven Jellinghaus werk ik ondertussen aan het boek over samenwerkingsverbanden bij de overheid. Op 1 september zullen de andere auteurs het richtinggevende hoofdstuk ontvangen. Het wordt een mooi boek met praktische inzichten, do’s en don’t en case studies.