Medezeggenschap organiseren in een grote onderneming valt nog niet mee. Op dit moment druk bezig met het opstellen van een opleidingsprogramma voor een organisatie met 9 onderdelen (Een centrale OR (COR) en daaronder (OR-en). Het doel van de ondersteuning en opleiding is: steviger positioneren in woelige tijden. Stevig positioneren doe je samen dus getrapte medezeggenschap moet 1 focus hebben. Het opleidingstraject begint met een startconferentie. Tijdens deze conferentie zullen 80 medezeggenschappers met elkaar in debat gaan, zich scholen en netwerken. Samen met collega’s ontwikkelen we het format waarin niet alleen kennis wordt gemaakt maar ook de brede ontwikkelingen zullen worden besproken met de voorzitter van het college. Deze brede ontwikkelingen worden vervolgens  vertaald naar de decentrale eenheden. Zo bereiken we de ideale mix van inhoud en vaardigheden en van breed naar naar smal. Eind september is het zo ver.

Strategie

Afgelopen week overleg gehad met Marieke Manschot van AbvaKabo FNV. Zij zit in het georganiseerd overleg van ELI en ik begeleid een ondernemingsraad die daar onder valt. De organisatie wordt geconfronteerd met een taakstelling. Deze zal vooral gezocht worden in FTE’s. Dan zijn sociale plannen en het Sociaal Flankerend Beleid aan de orde. Marieke zet in het GO in op belangrijke instrumenten voor de mensen die de organisatie moeten verlaten en hoe er tot selectie gekomen moet worden en ik zet mij in voor de organisatieontwikkeling vanuit werknemersperspectief. Het is zoeken naar de juiste strategie in een weerbarstig krachtenveld. Waar steek je op in? En ten koste van wat? Dat zijn lastige vragen. Voor een ondernemingsraad en zijn leden, voor mij en voor een bestuurder. Daarnaast nog gebeld met een OR van een agentschap. Ook hier moeten mensen de organisatie verlaten. De OR heeft ideeën maar de bestuurder wil er niet aan. Of de uitwisselbaarheid van functies van deze groep mensen ineens anders kan worden geïnterpreteerd? Dat zullen we de komende week wel eens zien.

 

Wat next?

Morgen starten we de week met een opleidingsdag organisatiekunde. Boeiend. Hoe ontwikkelen organisaties zich en hoe krijg je mensen mee? Dat zijn de vragen die centraal staan. Leuk is het om wat je leert direct op je klanten toe te passen. Zo ontstaan nieuwe inzichten die meegenomen worden in adviezen. Dinsdag een gesprek met een kwartiermaker van een ZBO. Even horen wat de stand van zaken is en of er nu eens duidelijkheid te geven valt? De betrokken OR-en tasten in ieder geval in het duister en dat doet ze geen goed.