Vanmorgen in Pathe-theaters te Den Haag een bijdrage geleverd over het primaat van de politiek in relatie tot bezuinigingen en taakstellingen. Geen juridische verhandeling maar een politicologische benadering van dit fenomeen. Hoe krijg je greep op dit onderdeel? Er werd levendig gediscussieerd over contacten met de politiek en eigenlijk was de conclusie dat dit onontbeerlijk is voor het verkrijgen van een positie. Er waren OR-leden van ministeries, uitvoerende diensten en gemeenten. Op ieder nivo werd dit contact belangrijk gevonden.

De boodschap: kies positie op inhoud en zet het krachtenveld in om je doel te bereiken. Wees niet bang om keuzes te maken. Inherent aan keuzes maken is dat je mensen/groepen teleurstelt. Dit is noodzakelijk om organisaties in beweging te houden. De medezeggenschap moet wel zorgen dat posities geborgd worden via bijvoorbeeld het Georganiseerd Overleg en dat steunen (en v.v.) maar moet ook werk maken van wat in de toekomst ligt.