Op 19 september 2011 verzorg ik een korte workshop over de “invloed van de OR en het primaat van de politiek” bij een manifestatie van de AbvaKabo FNV

http://www.abvakabofnv.nl/over/samen-sterk/programma/ochtendprogramma-lo-rijk

Ben benieuwd naar de opkomst en vooral ook naar de reacties op het verhaal: invloed hebben gaat niet vanzelf. Om invloed te hebben, moet je een lange adem hebben en politiek willen/moeten bedrijven! Als dit niet zo was, zou ik het werk niet zo leuk vinden! Medezeggenschap is zeker wel politiek bedrijven, investeren, vrienden maken en ruzie hebben. Duwen, trekken, masseren en toegeven en vasthouden.

Komende maandag overleg met de voorlopig voorzitter van een universiteit. Wij gaan de gehele medezeggenschap trainen. Er zal meer eenduidig gepositioneerd moeten worden en vanuit dezelfde principes moeten worden gehandeld. Daar geef ik, samen met een aantal collega’s, op 28 en 29 september de aftrap voor. Maandag worden wij bijgepraat over de historie van de organisatie. Daarna naar de organisatie toe om te praten met de studentengeleding en de zalen inspecteren. Alle voorbereiding is nodig.

Ook een training bij een onderdeel van EL&I. We gaan een conceptadvies opstellen gericht op mee ontwikkelen van de organisatie maar wel tussen grenzen. Dit onderbouwen we direct juridisch. Als we de gang willen maken naar de OK dan kan dit dus ook. Het conceptadvies wordt vervolgens voorgelegd aan de gehele medezeggenschap. Zo ontstaat draagvlak en positioneert de OR zich. Donderdag een intakegesprek en daarna het afscheid van Bart van Gageldonk. Vrijdag een gesprek met een ambtelijk secretaris van een OR die ik begeleid. Samen met haar stel ik een opleidingsplan op en daarna veel brieven schrijven.

Maandag moet ik samen met Steven Jellinghaus een brief schrijven om een adviesaanvraag betreffende huisvesting op te eisen. De OR zit in de positie mee te werken maar ergens zijn grenzen. Maandagmorgen moet de brief er uit en dan zullen we eens zien wat er gebeurt. Dat is brief 1. Brief 2 gaat er direct achteraan.