Archive for januari, 2012

Geloofwaardigheid

In het NRC Handelsblad van afgelopen weekend werd duidelijk dat “de gewone man” zijn vertrouwen in de overheid en managers verliest. Dit komt door de komst van sociale media. Het wordt steeds gemakkelijker om je eigen mening te geven via twitter of facebook. En deze mening wordt vaak ondersteund door andere twitteraars. Dit schept vertrouwen in het eigen gelijk. Hierdoor ontstaat er steeds meer een kloof tussen managers en werknemers. Iets wat vandaag weer, in gesprekken met ambtenaren, bevestigd wordt. “Wat weten managers nog? Inhoudelijk weten managers niks en als je een vraag hebt vragen ze vooral: wat kan je er zelf aan doen?” Medewerkers ervaren geen hulp meer in hun werk en managers zijn meer ‘doorgeefluik’ en lijken geen toegevoegde waarde meer te hebben voor de werkvloer. Dit maakt mensen cynisch. Ondernemingsraden moeten daar werk van maken. De verwijdering tussen werkvloer en management moet gestopt worden. Wie zonder zonde is………..dus kom op OR-en zorg dat de achterban vertrouwen heeft in de OR en maak er een thema van en doe dat constructief!

 

Verkiezingen organiseren? Het kan echt!

Afgelopen weken druk geweest met het enthousiasmeren van medewerkers van een gemeente. Enthousiasmeren waarvoor? Voor de medezeggenschap. Samen met collega alle medewerkers een hand geschud en een goed verhaal over de ondernemingsraad vertelt. Lid worden van een OR is juist nu belangrijk. In tijden van bezuinigingen en organisatieontwikkeling is sterke medezeggenschap onontbeerlijk. Het levert inmiddels een lijst op van 50 mensen die wel belangstelling hebben. Trots op dit resultaat. 30 januari take two in dit proces.

OR en GO

Woensdag was ik in Rotterdam voor een bijdrage over de rol van het Georganiseerd Overleg bij gemeenten. Het GO gaat over de personele consequenties bij taakstellingen en bezuinigingen. Het gehoor heb ik voorgehouden dat GO-leden moeten snappen dat ze op een zeer strategische positie zitten: de politiek is dichtbij. Als OR en GO samen een agenda hebben, is het mogelijk tegenmacht te organiseren. Alleen dan en dan alleen! MAAR: dan moet er wel een gezamenlijk vertrekpunt zijn en moeten vakbondsideologieen af en toe opzij worden gezet. Alleen dan is het mogelijk om met vereende krachten de organisatie mee te laten bewegen en tegenwicht te bieden aan de zeggenschap.

FGR

Trots ben ik op het resultaat van de inspanning van een collega en mij. Samen met De Werkmaatschappij, opleidingsinstituut DJI en De Voort advocaten organiseren wij dagen over het nieuwe Functiegebouw Rijk. Uitdagende dag met inhoud, strategie en uitwisseling. Het wordt een heet hangijzer: het goed invoeren van het FGR en het laten slagen van de doelen die er aan ten grondslag liggen. Graag draag ik daar mijn steentje aan bij!

Zie voor meer informatie: http://www.fnvformaat.nl/Producten%20en%20diensten/Cursus%20en%20training/Open%20aanbod/Functioneren%20OR/Functiegebouw%20Rijk%20trainingen.aspx

Functiegebouw Rijk als onderdeel van de professionalisering van de Rijksdienst

Komende week lanceer ik, samen met Rene Snel en medewerkers van De Werkmaatschappij, advocatenkantoor De Voort en opleidingscentrum DJI, een trainingsdag over de invoering van het Functiegebouw Rijk en de rol van de medezeggenschap. Wat houdt het FGR in, welke doelen heeft het en welke kansen liggen in het verschiet? Het technische verhaal wordt verzorgd door Willem Koevoets van De Werkmaatschappij. Het juridische verhaal (ambtenarenrecht) door Steven Jellinghaus en Rene Snel en ik doen de (strategische) medezeggenschapsvraagstukken zoals organisatieontwikkeling bij het Rijk en beleidsbeinvloeding.

Het FGR is bedoeld om de resultaat-sturing van Rijksorganisaties. Daarnaast moet het de mobiliteit van de ambtenaren vergroten. Dit laatste komt nog maar mondjesmaat van de grond. De werkgevers lijken zich vooral op meer resultaat te richten (organisatorische doelen en resultaten en individuele resultaten) terwijl de vergroting van mobiliteit achter blijft. Hier kan de medezeggenschap een aanjagende rol vervullen. Hoe? Dat staat ondermeer centraal op deze cursusdag. Voor meer informatie: bob.vermaak@fnvformaat.nl (stuur een e-mail en je ontvangt de factsheet!).

Het bestaat

Wat denk je als een OR je uitnodigt voor het bijwonen van een overlegvergadering? Een gewoon overleg tussen OR en bestuurder over de gang van zaken binnen de organisatie. Hoewel de relatie op dit moment niet “je van het” is ga ik uit van het vermogen van iedereen om in redelijkheid met elkaar in overleg te zijn. Helaas bleek dit niet waar en mocht ik uiteindelijk niet deelnemen aan de overlegvergadering. Erg jammer. Vaak levert het een andere dynamiek op en dat heeft vaak een louterend effect op de relatie.

 

Actualiteiten

Het jaar 2012 is goed begonnen. In de media veel berichten over de overheid en kwaliteit van besluiten die daar worden genomen. Gisteren (5 januari 2012) berichtte NRC Handelsblad over de aanbesteding van het Kadaster voor een ICT-voorziening. Het aanbestedingsproces is niet verlopen zoals had gemoeten en dat kost het Kadaster nu 10 miljoen euro. Tien miljoen euro die niet aan andere zaken kunnen worden uitgegeven. Daarnaast is er dus kennelijk bedrijfsmatig wat fout gegaan. Mooie taak voor een OR.

Chris Buijink (topman van ELI) geeft zijn mening over de kabinetsplannen. Hij pleit voor werkelijke hervormingen van de economie. Buijink mag een keer per jaar vrijuit praten over economische ontwikkelingen en problemen en zijn eigen oplossingen daarvoor. Het artikel legt de spanning bloot tussen ambtelijke professionaliteit en de traditionele scheiding van politiek en uitvoering.

 

Goed en gezond 2012 gewenst!