Archive for maart, 2012

Systeem van medezeggenschap nog voldoende steun?

Politieke processen komen vaak voor. Ook bij de medezeggenschap. Een OR wordt meegetrokken in een proces of is een zelfstandige speler in het krachtenveld die als “buitenstaander” processen kan beïnvloeden omdat hij nu “eenmaal” betrokken moet worden. Om mee te kunnen doen in dat speelveld is het essentieel om te werken aan je positie. Dit moet je permanent doen als OR. In de politicologie gaan we er vanuit dat een systeem alleen maar kan bestaan als er voldoende steun is vanuit de omgeving. Oftewel: dragen wij Nederlandse burgers het Nederlandse politieke systeem nog? Je zou kunnen zeggen van wel: we gaan stemmen en komen niet in opstand. Het systeem van medezeggenschap, in de vorm van OR-en, heeft te maken met een tanende steun. Wat zijn de opkomstpercentages nog? Hoeveel OR’s hebben niet moeite om hun raad gevuld te krijgen? Hoe wordt er gesproken over OR’s? Een kritische persoon zou op deze vragen smalend antwoorden: OR’s zijn UIT! OR’s moeten oppassen dat dit niet echt zo gebeurt en de Wet alleen nog maar een basis is voor hun bestaan. Er moet gewerkt worden aan de steun voor de medezeggenschap en gezorgd worden voor support voor standpunten. Dit is een 24/7 bezigheid die je professioneel moet aanpakken.

Functiegebouw Rijk: belangrijke taak voor medezeggenschap

Afgelopen week is de eerste dag georganiseerd rondom de invoering van het Functiegebouw Rijk. Een van de instrumenten ter bevordering van de professionalisering van de Rijksoverheid. Een van de….want we zien ook ontwikkelingen in de Compacte Rijksdienst en er zijn fusies van onderdelen gaande. Er liggen veel dossiers op het bordje van de OR. Het Functiegebouw Rijk (FGR) is een instrument om de sturing en mobiliteit in de Rijksdienst. Om dit te realiseren zullen er rolveranderingen moeten plaatsvinden. Er is een belangrijke taak weggelegd voor de manager en de medewerker. Dit betekent “werk aan de winkel” voor ondernemingsraden. Door het Kabinetbesluit is het FGR een fait a compli en in opstand komen tegen het FGR is daarmee een verloren zaak. Ondernemingsraden zouden nu hun energie moeten stoppen in het op de correcte wijze implementeren van het FGR. Hier op letten, pro-actief handelen en bijsturen als nodig. Dit onderwerp: FGR en de medezeggenschap staat centraal op onze cursusdag voor OR’s. We werken samen met Willem Koevoets van De Werkmaatschappij (1 van de architecten) waarmee alle vragen direct beantwoord kunnen worden en uitzonderingen ook minutieus bekeken kunnen worden. Grijp die kans. Daarnaast is er een advocaat van De Voort uit Tilburg om de rechtspositionele kant van de zaak te belichten. Ik doe, samen met Rene Snel, het medezeggenschapsgedeelte: hoe pakken we de rol die de OR moet hebben om daadwerkelijk invloed te hebben op de invoering? Al met al zeer concreet en to thé point. Het advocatenkantoor De Voort heeft een standaardbezwaarschrift op zijn website geplaatst (www.devoort.nl).

Komende week op bezoek bij Jan Linker. Auteur van het boek: Sturing in de Rijksdienst. Voor analyses erg nuttig en bruikbaar. Verder: naar een ROC om te bemiddelen tussen bestuurder en OR aangaande de faciliteiten van de medezeggenschap, een trainingsdag Functiegebouw Rijk (in de voormalige dienstwoning van de minister van buitenlandse zaken) en administratieve zaken afhandelen.