Zojuist de laatste hand gelegd aan een nieuwe editie van het boekje “omgaan met het politiek primaat” dat ik samen met Steven Jellinghaus geschreven heb. In het boekje proberen we naast een juridische kijk op dit fenomeen ook een politicologische en bestuurskundige invalshoek te presenteren. Dit vanuit de overtuiging dat ondernemingsraden bij de overheid, meer dan in de private sector, zich moeten bedienen van strategische vaardigheden om tegenwicht te bieden aan politieke besluiten. Het komt snel op de markt.

Daarnaast een intensief traject van twee ZBO’s voorlopig afgesloten met een tussenstap. De bestuurder accepteerde, na een lastig traject, toch de optie van een convenant om de organisatieontwikkeling vorm te geven. De OR’s hadden beide negatief geadviseerd na consultatie van een O&F-expert en jurist. Ook de eigen analyse bood voldoende basis voor dit besluit. Het leverde de bestuurder een probleem op maar ook een oplossing: met dit advies, dat degelijk was, kon hij de politieke beslissers overtuigen meer tijd te nemen. Een overwinning voor de OR.