Archive for juni, 2012

Medezeggenschap die er toe doet

Het medezeggenschapstraject waarover ik in mijn vorige blog sprak, is voorlopig in een “pauzestand”. De OR-en hebben geadviseerd en de bestuurder heeft zijn verantwoordelijkheid genomen door de voorstellen en adviezen van de OR-en bij een belangrijk besluitvormend orgaan te verdedigen. Dit heeft geleid tot een x-aantal “punten”  die de OR-en hebben gescoord. Ze hebben goed onderhandeld, consistent geadviseerd en betrouwbaar gehandeld. Zo ook de bestuurder. Daarmee hebben beide de organisatie en de medewerker een dienst bewezen.

De Functiegebouw Rijk-dagen zijn tot een eind gekomen. Na 7 bijeenkomsten vol medezeggenschappers van de overheid hebben we in ieder geval een breed publiek bereikt om onze boodschap aan uit te leggen: het FGR is meer dan een administratieve conversie. Het is een way of thinking die de Rijksorganisatie beter moet laten functioneren en de medewerkers meer mogelijkheden tot mobiliteit en carriereplanning moet bieden. De OR-leden zijn met een missie vertrokken en hopelijk kunnen ze een bijdrage leveren aan de implementatie van het functiehuis.

Op 11 juli ga ik naar Arnhem voor een gesprek met een voorzitter van een georganiseerd overleg om te praten over de RUD-vorming in Gelderland. Vraagstukken over gevolgen voor de ambtenaar en de kwaliteit van de dienstverlening staan op de agenda. De eerste keer dat een GO mij heeft benaderd. Dit contact is tot stand gekomen naar aanleiding van een presentatie die ik gaf over Machiavelli en medezeggenschap. Een boeiende combinatie.

Komende week verzorg ik, samen met een collega, een platform OR en GO in Noord-Nederland. Mede-georganiseerd door Wim Mulder (ambtelijk secretaris van de gemeente Noordenveld). 30 man komt praten over organisatieontwikkeling in de publieke sector en de rol van de medezeggenschap daarin. Een van de sprekers is Bert de Haas (vakbondsbestuurder van Abvakabo-FNV). Verder zal ik de komende weken afspraken maken voor het najaar. Het GBIO zal verdwijnen en dat biedt nog een kans voor veel OR-en om op het laatste moment nog wat, gesubsidieerd, aan scholing te doen.

 

Eindstation? Nee, belangrijke tussenstop op knooppunt

Maandag en dinsdag gaan de (zie eerdere berichten op dit blog) wederom over tot advisering betreffende hun ‘fusie’ in een nieuwe ZBO. Een bijzonder traject waarin allerlei spelers druk uitoefenen op bestuurder en OR om toch tot advisering en definitieve besluitvorming over te gaan. De OR heeft eerder negatief geadviseerd over de fusie. Er was geen helder rechtspositioneel kader en er waren talrijke implementatieplannen niet. Ook de plaatsingsprocedure ontbrak. De OR heeft toen samen met mij en een deskundige van De Werkmaatschappij de O&F-rapporten bekeken en daaruit kon niets anders opgemaakt worden dat er nog geen advies gegeven kon worden. Welnu, er is in de tussentijd veel opgeleverd (dropbox vol) en de ontbrekende documenten zijn opgeleverd. Samen met Marco Ouwehand een Sociaal Plan gemaakt en met deze samenwerking ook de OR in stelling weten te brengen. In de samenwerking met de vakbondsbestuurders valt mij op dat zij vaak een goed beeld hebben van de organisatie en daarmee ook proberen het SP aan te passen op de node van de organisatie en de gevolgen voor de medewerkers op passende wijze willen opvangen. Dit laatste overigens ook teruggehoord via de P&O-er die de gesprekken met Marco Ouwehand als plezierig heeft ervaren. OR’s die niet samenwerken met de vakorganisaties laten een belangrijke strategische kans liggen. Ouwehand heeft de OR in een onderhandelingspositie gedrukt en vice versa. Niet vanuit de noodzaak om te vertragen of lastig te zijn maar vanuit de intentie de organisatie en medewerkers echt verder te helpen. De samenwerking bevalt zeer.

Een andere ZBO (een commissie met een belangrijke taak als het gaat om grondwettelijke vrijheden) heeft ook geadviseerd. Een lijvig advies dat de bestuurder in haar verantwoordelijkheid zet en de medewerkers ook een helder beeld geeft van hun verantwoordelijkheden. De OR heeft een advies waarmee onderhandelen mogelijk wordt. Knap werk (4 weken) op basis van een O&F-rapport dat nogal wat zaken onbesproken liet.

Voor het het ministerie van Onderwijs een 2de dag over het Functiegebouw Rijk verzorgd. Wederom ontluisterende praktijkvoorbeelden over de implementatie. Ik roep echt alle OR-leden op zeer goed kennis te nemen van het FGR en de verantwoordelijkheid te pakken bij te dragen aan de correcte implementatie van dit nieuwe functiegebouw.

Ook weer een mooi voorbeeld gezien van een OR die echt actief mensen werft met een mooie verkiezingskrant (mede dankzij onze verkiezingsmanager) en de OR weer op volle kracht aan de start staat. Hierbij lever ik een belangrijke bijdrage. Pitstopgesprekken met 2 minuten over de medezeggenschap en mensen daarmee enthousiasmeren. Eigenlijk vind ik dat als trainers en adviseurs niet in staat zijn voldoende belangstelling voor OR-werk op te wekken zij eigenlijk beter kunnen stoppen. De meerwaarde in twee minuten uitleggen is een must om je werk vol overgave te doen. Waarvan akte.