“Het is weer voorbij die mooie zomer”, was een hit van Gerard Cox (als ik mij niet vergis). Deze zomer ben ik in Indonesie en Hong Kong geweest. Erg de moeite waard en veel gezien. Inmiddels al weer een paar weken terug en is er een hoop gebeurd. Op vrijdag 14 september staat het actualiteitencollege voor de medezeggenschap bij de overheid op het programma. Een ochtend gericht op het inzicht krijgen in het Sturingsmodel van Linker en praktijkervaringen daarmee uit te wisselen. Er is een zeer gemêleerde groep deelnemers: van Staatsbosbeheer tot Justitie en van Veiligheidsregio tot Belastingdienst. Ook zullen er beleidsmedewerker van het A&O-fonds zijn en van de Sociaal Economische Raad. Zij komen vooral luisteren naar wat er zoal besproken wordt tussen OR-leden en wat er speelt aan de overlegtafels. Mocht je nog willen komen, meld je dan aan via info@fnvformaat.nl

Deze week druk met trainingen organiseren voor het najaar. Onder andere OR’s van het Openbaar Ministerie, Belastingdienst en ZBO’s zullen nog op mijn pad komen. Daarnaast zal ik een paar bijeenkomsten van de AbvaKabo FNV opluisteren. Een gedegen verhaal over medezeggenschap en dat vanuit het vertrekpunt van de aanname dat medezeggenschap toegevoegde waarde heeft bij organisatieontwikkeling en ook de vakorganisaties goede ideeën hebben daarover. Tot slot heb ik de katern “Het primaat van de politiek, verschillende perspectieven op dit bijzondere fenomeen”, ontvangen. Een uitgave van Kluwer waarin we geprobeerd hebben niet alleen een juridische invalshoek te presenteren.