Archive for september, 2012

Goede voorbereiding halve werk maar…….

Verbazingwekkend te moeten constateren dat als een Ondernemingsraad (OR) voor in het traject zijn verantwoordelijkheid neemt door inhoudelijk degelijke suggesties te doen ten aanzien van de toekomstige organisatie (o.a. over governancemodel en de organisatiestructuur), afspraken over flankerend beleid worden gemaakt en er veel geïnvesteerd wordt in de relatie tussen zeggenschap en medezeggenschap er toch, als het puntje bij het paaltje komt, een verstoorde verhouding optreedt als gevolg van het niet serieus omgaan met de gemaakte afspraken dan wel verschillende beelden daarbij hebben. Een OR, klant van mij, heeft voor zichzelf een stevige onderhandelingspositie gecreeerd waardoor hij ook zaken kan afdwingen dan wel met recht mag stellen en zeggen. Dit maakt het voor de bestuurders dan ook niet makkelijk de OR te passeren of met een briefje af te doen. Dit heeft de praktijk nu wel uitgewezen echter hoe het pad nu verder loopt is erg ongewis. Spannend is het wel.

Zoals deze OR zijn taak heeft opgevat, is precies zoals ik graag OR’s ondersteun. Wees een partner voor de bestuurder en werk samen. Kom afspraken na en lever wanneer nodig. Alleen dan win je aan geloofwaardigheid en kan je eisen stellen. Eisen stellen omdat je nu eenmaal OR-lid bent, is vreemd en niet professioneel. Het is zelf een vloek voor de medezeggenschap. Handel professioneel en doe het met stevige argumenten die in het belang zijn van de organisatie en de medewerkers.

Komende week ben ik gast bij de opening van het College van de Rechten van de Mens in Utrecht en doe ik samen met Rene Snel een cursus bij een universiteit. Erg benieuwd hoe het daar gaat. Met mijn ervaringen bij de Wageningen UR kan ik goed spiegelen wat ik zie. Daarna naar Arnhem (2 dagen) voor een dag over de vorming van de uitvoeringsdiensten. Samen met Hans van Dam georganiseerd. Sprekers als Jan Mooi (Groningen), experts van de Werkmaatschappij (BZK) en advocaten van De Voort luisteren de dag op. Ik zal voorzitter zijn en ook een bijdrage leveren in het kader van het politiek primaat en invloed krijgen en hebben. Beloofd een mooie start te worden van een platform.

 

Actualiteitencollege marktteam overheid FNV Formaat over Het Sturingsmodel van Linker

Gisteren organiseerden wij een actualiteitencollege over Het Sturingsmodel van Linker. Het model is een doorkijk in een overheidsorganisatie en deelt deze in eenvoudige blokken op. Het geeft een beeld van de kwaliteit van de organisatie en kan een schets geven van de zwakke plekken. Het biedt OR-leden een ‘bril’ waarmee ze hun inzichten en meningen over de eigen organisatie in een bredere context kunnen plaatsen. Het college werd bezocht door 40 mensen. Directeur Maarten Smorenburg van Dienst Regelingen deed samen met Han Hertmann de opening. Een duo-interview over de relatie tussen bestuurder en OR. Een open en eerlijk gesprek over de dilemma’s en spanningen in zo’n relatie. “We lopen wel eens deukjes op maar tijd maken voor elkaar en werkelijk luisteren is een goed uitdeukmiddel”. Paul-Jan Linker gaf niet alleen een presentatie van zijn model maar luisterde de bijeenkomst ook muzikaal op met 2 nummers. De juiste afwisseling: theorie en ontspanning. Een vraaggesprek met de OR-voorzitter van het Nbbe leverde de deelnemers inzicht in de moeizame en broze relatie die opgebouwd kan worden met de bestuurder. Daarnaast bood het gesprek een goed beeld van de meerwaarde van het Sturingsmodel. Een breed advies leidt tot een betere onderhandelingspositie. Wanneer de OR op organisatorisch vlak input heeft (die doordacht is) zal een bestuurder op het personele vlak meer zijn best doen om er uit te halen wat er in zit. Dat biedt perspectief voor de ondernemingsraden bij de overheid.

 

Komende week

Maandag vervolg ik de gesprekken met een directeur van Wageningen UR over de medezeggenschap aldaar. Ook breng ik een bezoek aan burgemeester Wolffsen om over een medezeggenschapskwestie te spreken. Op dinsdag heb ik een dag vrij en woensdag ga ik weer naar Wageningen. Donderdag een bezoek aan een Rijkswaterstaat-onderdeel en ‘s avonds naar Kafe Belgie.