Archive for oktober, 2012

Eat&Greet (4 december 2012 16.00 uur Utrecht) actuele jurisprudentie, rijsttafel en boek “Primaat van de politiek, verschillende perspectieven op dit bijzondere fenomeen” (meld je aan!)

Inclusief het boek ‘Het primaat van de politiek’

Om van de nood een deugd te maken, organiseert het Tilburgse advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators samen met Bob Vermaak op dinsdag 4 december 2012 een ‘eat & greet’-bijeenkomst over actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen voor de (semi-) overheid.

Deze middag worden onder andere zaken behandeld die gaan over de inhuur van externen en aanbestedingsregels en is de OR wel een eigenstandig orgaan dat zijn eigen keuze mag maken? We besteden onder meer aandacht aan de zaak van de VU: onderbouwing van bestuurder niet goed? Wat zegt de Ondernemingskamer dan?

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WOR (waaronder verval gbio subsidie en bedrijfscommissies) komt aan bod, met beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013. Als over de voorstellen tot een nieuw ontslagrecht en de laatste stand rondom de normaliseringsdiscussie. Tot slot wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen rondom sociaal flankerend beleid.

Zaken die eveneens aan de orde komen:

  • Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij inzage van de mailbox door de werkgever
  • Verkiezingen gehouden in strijd met het toepasselijke reglement
  • Vorderingen door ondernemingsraden tot naleving van in het verleden gemaakte afspraken

Jellinghaus en Vermaak combineren dit graag met een heerlijke Indonesische rijsttafel van Restaurant Djakarta te Utrecht (Lucasbolwerk 19). Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere recente ontwikkelingen in de rechtspraak en is ruimschoots de gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.

De ‘eat & greet’ is onder begeleiding van:

Steven Jellinghaus
Dr. mr. S. (Steven) Jellinghaus is advocaat-partner alsmede mediator bij De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij beschikt over een grote kennis en ervaring binnen de sector overheid waaronder de sector Rijk. In dit kader heeft hij vele ondernemingsraden en ambtenaren bijgestaan terzake kwesties rondom sociaal flankerend beleid. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Inzicht bij de overheid’ en het boek ‘Wet op de ondernemingsraden’ (uitgegeven bij Uitgeverij Paris 2010).

Bob Vermaak
Drs. B. (Bob) Vermaak, politicoloog met bestuurskundige kennis. Zijn werkervaring bestaat uit het begeleiden van tal van ondernemingsraden op zowel gemeentelijk als rijksniveau gedurende een reorganisatie, fusietraject of herpositionering. In de praktijk ziet hij veel ondernemingsraden die stoeien met ‘wat mogen ze nu wel en wat mogen ze nu niet’? Hij schreef mee aan ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ en schrijft thans aan een publicatie over samenwerkingsverbanden binnen de overheid.

Aanmelden en kosten
De kosten voor deze ‘eat & greet’ zijn €75,00 p.p. inclusief het boek: “Het primaat van de politiek. Verschillende perspectieven van dit bijzondere fenomeen”. De meeting begint om 16.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur. Meld je uiterlijk 25 november 2012 aan via e.schoonings@devoort.nl

Bekijk hier de uitnodiging

Beter ten halve gekeerd dan……

Op 3 en 4 oktober organiseerde ik, samen met een GO-lid ( Provincie X), een platformbijeenkomst voor de RUD-vorming in de provincie X. Er doen +/- 45 gemeenten mee en 1 provincie. Er komen meerdere RUD’s. De medewerkers die nu taken doen rondom milieuhandhaving gaan op in de uitvoeringsdiensten. Er moeten nieuwe organisaties worden opgetuigd, een sociaal plan komen en de latende organisaties moeten de verplaatsing van deze taken opvangen (intern). De twee dagen leverde veel inzichten op zoals 1) meer aandacht voor een gemeenschappelijke visie (overstijgend aan de RUD’s), 2) weinig aandacht voor het slechten van organisatiebarrieres om in de toekomst fusies mogelijk en simpel te maken en bedrijfsplannen die in grote mate van elkaar verschillen. De medezeggenschap concludeerde dat er dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor hen ligt als het gaat om deze organisatiethema’s. Aangezien de RUD’s per 1-1-2013 van start moeten, is haast geboden. De voorzitters van de BOR-ren kwamen afgelopen donderdag bijeen om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar een koers waarlangs iedereen zijn ‘mars’ kan gaan. De discussie of het allemaal niet wat laat was, hebben we afgedaan (het is nu eenmaal zo). Nu in actie komen onder het adagium ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ is nu de basis voor gezamenlijk optrekken. Een voorbeeld voor OR’s van gemeenten van andere provincies?

Performabeurs

Op de Performabeurs gaf ik een kleine workshop rondom strategie, organisatieontwikkeling en invloed krijgen. De mensen kennis laten maken met het Sturingsmodel van de overheid. Een mooi model om greep te krijgen op een overheidsorganisatie. Het levert inzichten op en verstevigt de positie van de OR in onderhandelingen met de bestuurder over bijvoorbeeld een sociaal plan. Het model ook afgelopen vrijdag bij de Belastingdienst in de schijnwerpers gezet.