Op 3 en 4 oktober organiseerde ik, samen met een GO-lid ( Provincie X), een platformbijeenkomst voor de RUD-vorming in de provincie X. Er doen +/- 45 gemeenten mee en 1 provincie. Er komen meerdere RUD’s. De medewerkers die nu taken doen rondom milieuhandhaving gaan op in de uitvoeringsdiensten. Er moeten nieuwe organisaties worden opgetuigd, een sociaal plan komen en de latende organisaties moeten de verplaatsing van deze taken opvangen (intern). De twee dagen leverde veel inzichten op zoals 1) meer aandacht voor een gemeenschappelijke visie (overstijgend aan de RUD’s), 2) weinig aandacht voor het slechten van organisatiebarrieres om in de toekomst fusies mogelijk en simpel te maken en bedrijfsplannen die in grote mate van elkaar verschillen. De medezeggenschap concludeerde dat er dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor hen ligt als het gaat om deze organisatiethema’s. Aangezien de RUD’s per 1-1-2013 van start moeten, is haast geboden. De voorzitters van de BOR-ren kwamen afgelopen donderdag bijeen om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar een koers waarlangs iedereen zijn ‘mars’ kan gaan. De discussie of het allemaal niet wat laat was, hebben we afgedaan (het is nu eenmaal zo). Nu in actie komen onder het adagium ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ is nu de basis voor gezamenlijk optrekken. Een voorbeeld voor OR’s van gemeenten van andere provincies?

Performabeurs

Op de Performabeurs gaf ik een kleine workshop rondom strategie, organisatieontwikkeling en invloed krijgen. De mensen kennis laten maken met het Sturingsmodel van de overheid. Een mooi model om greep te krijgen op een overheidsorganisatie. Het levert inzichten op en verstevigt de positie van de OR in onderhandelingen met de bestuurder over bijvoorbeeld een sociaal plan. Het model ook afgelopen vrijdag bij de Belastingdienst in de schijnwerpers gezet.