Inclusief het boek ‘Het primaat van de politiek’

Om van de nood een deugd te maken, organiseert het Tilburgse advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators samen met Bob Vermaak op dinsdag 4 december 2012 een ‘eat & greet’-bijeenkomst over actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen voor de (semi-) overheid.

Deze middag worden onder andere zaken behandeld die gaan over de inhuur van externen en aanbestedingsregels en is de OR wel een eigenstandig orgaan dat zijn eigen keuze mag maken? We besteden onder meer aandacht aan de zaak van de VU: onderbouwing van bestuurder niet goed? Wat zegt de Ondernemingskamer dan?

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de WOR (waaronder verval gbio subsidie en bedrijfscommissies) komt aan bod, met beoogde ingangsdatum van 1 januari 2013. Als over de voorstellen tot een nieuw ontslagrecht en de laatste stand rondom de normaliseringsdiscussie. Tot slot wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen rondom sociaal flankerend beleid.

Zaken die eveneens aan de orde komen:

  • Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij inzage van de mailbox door de werkgever
  • Verkiezingen gehouden in strijd met het toepasselijke reglement
  • Vorderingen door ondernemingsraden tot naleving van in het verleden gemaakte afspraken

Jellinghaus en Vermaak combineren dit graag met een heerlijke Indonesische rijsttafel van Restaurant Djakarta te Utrecht (Lucasbolwerk 19). Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere recente ontwikkelingen in de rechtspraak en is ruimschoots de gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.

De ‘eat & greet’ is onder begeleiding van:

Steven Jellinghaus
Dr. mr. S. (Steven) Jellinghaus is advocaat-partner alsmede mediator bij De Voort Advocaten | Mediators en universitair docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij beschikt over een grote kennis en ervaring binnen de sector overheid waaronder de sector Rijk. In dit kader heeft hij vele ondernemingsraden en ambtenaren bijgestaan terzake kwesties rondom sociaal flankerend beleid. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Inzicht bij de overheid’ en het boek ‘Wet op de ondernemingsraden’ (uitgegeven bij Uitgeverij Paris 2010).

Bob Vermaak
Drs. B. (Bob) Vermaak, politicoloog met bestuurskundige kennis. Zijn werkervaring bestaat uit het begeleiden van tal van ondernemingsraden op zowel gemeentelijk als rijksniveau gedurende een reorganisatie, fusietraject of herpositionering. In de praktijk ziet hij veel ondernemingsraden die stoeien met ‘wat mogen ze nu wel en wat mogen ze nu niet’? Hij schreef mee aan ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ en schrijft thans aan een publicatie over samenwerkingsverbanden binnen de overheid.

Aanmelden en kosten
De kosten voor deze ‘eat & greet’ zijn €75,00 p.p. inclusief het boek: “Het primaat van de politiek. Verschillende perspectieven van dit bijzondere fenomeen”. De meeting begint om 16.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur. Meld je uiterlijk 25 november 2012 aan via e.schoonings@devoort.nl

Bekijk hier de uitnodiging