Archive for november, 2012

Weg met de oude medezeggenschap! Help jij mee?

Gisteren (donderdag 22-11) mocht ik een workshop geven op het congres van OR Informatie. Het congres ging over reorganiseren en de rol van de ondernemingsraad daarbij. Mijn thema was: grip krijgen op de relatie met de bestuurder. Kern van mijn verhaal: grip krijg je door je te realiseren dat het OR-werk ook een vorm van politiek bedrijven is. Het gaat om relaties, mensen, doelen, belangen en ideeën. De politicologie houdt zich bezig met machtsprocessen en die worden nu juist gekenmerkt door onder andere relaties, mensen, doelen, enz, enz. Wanneer OR-en met bestuurders in staat zijn om doelen te definiëren (in gezamenlijkheid of gedeeltelijke gezamenlijkheid) en belangen op tafel durven te leggen, zal er een klimaat ontstaan waarbinnen OR en bestuurder met elkaar samen optrekken waar kan en apart waar dat moet. Dat dan wel vanuit een openheid over ieders doelen en belangen (de WOR schrijft wel over ‘belang’ maar wat is dat ‘belang’ binnen de muren van uw organisatie?). Vaak genoeg trekken OR-en zich terug in reflexen die duiden op conflict terwijl samenwerking gewenst is. Dat doorbreekt men alleen als men duidelijk is over belangen en doelen. Daarmee wordt conflict dan ook een instrument om een doel te bereiken in plaats van een situatie die vertroebeld wordt door ‘persoonlijkheid, relaties tussen mensen en de inhoud’. De openheid richting elkaar (bestuurder en OR) kan ook leiden tot een gesprek over: waar hebben we elkaar nodig? Zijn we in staat elkaar in stelling te brengen om doelen te bereiken? En op welke thema’s dan?

Afgelopen week trainde ik een ondernemingsraad van een openbaar ministerie. Twee bestuurders en 9 OR-leden ontmoeten elkaar aan een keukentafel in een oude boerderij (omgeturnd tot conferentieoord). Fles wijn op tafel, een biertje en toastjes. De bestuurder stelt dat Den Haag veel van het OM gaat vragen. De organisatie moet anders ingericht worden en dat betekent dat er nagedacht moet worden over samenwerking, kennisborging en roulatie. De OR zou daarop mooie input (aan de voorkant van de beleidsvorming kunnen geven) en kan voor de bestuurder een inspirator zijn of in ieder geval een stimulator. De bestuurder deed de uitnodiging en gaf aan welke rollen hij voor de OR weggelegd ziet bij de komende reorganisatie. De OR wilde al heel lang voor in de besluitvorming komen. Deze uitnodiging maakte duidelijk dat de bestuurder de OR graag betrekt en meeneemt maar dan ook wel “wat” wil terugverwachten. Het kost immers inspanning en dat moet wel wat opleveren. De OR nam de handschoen aan en bedenkt op dit moment antwoorden die de organisatie echt sterker kunnen maken. Antwoorden vanuit de medewerker en niet vanuit een extern buro”. 


Bovenstaande maakt mij duidelijk dat de bestuurder op dat thema de OR graag als stimulator zou willen zien en anderzijds waakhond mag zijn als het om de opvang van de personele consequenties gaat. Die rolverwisseling snapte de bestuurder en past ook binnen ieders taak. De OR wilde de rollen graag op zich nemen omdat dat nu juist ‘invloed hebben’ zou betekenen. Dit verhaal leverde bij de workshop een discussie op tussen mij en een deelnemer. ” Een OR kan maar 1 rol hebben en dat is die van overlegpartner van de bestuurder”. Ik vind dat ‘oude medezeggenschap’. Door het overleg ben je in gesprek en dat zegt nog niets over de rol die je ingenomen hebt. Ondernemingsraden zouden vaker mogen stilstaan bij een organisatieontwikkelproces, de stadia in dat proces en de rollen die daar bij passen. Die aanmeten en invullen vanuit het gestelde doel en het gestelde belang. Alleen dan zal de invloed toenemen. Maak de medezeggenschap weer levendig en modern. Doe jij mee?


Conferentie bij Wageningen UR groot succes

Afgelopen week (donderdag) een conferentie georganiseerd met de Raad van Bestuur, directeuren en medezeggenschappers (leden van het dagelijks bestuur en andere geïnteresseerden). De conferentie was een tussenstation in een lang traject naar versterking van de medezeggenschap. Het thema ‘medezeggenschap’ is door de bestuurder opgenomen in een prioriteitenlijst voor de komende jaren. Wij, Sara Meijknecht en ik, hebben samen met een van de directeuren, veel gesprekken gevoerd met OR-leden en bestuurders om met hen te kijken naar de ‘stand van de medezeggenschap’ en hieruit is een analyse gekomen die afgelopen donderdag werd gepresenteerd. Van alle kanten complimenten voor het succes van deze bijeenkomst (ism CAOP). “Er is meer uitgekomen dan ik had verwacht”, was een veel gehoorde reactie. Het traject zal een vervolg krijgen. Ik kijk zelf met veel tevredenheid terug op deze bijeenkomst. Hij was zeer goed voorbereid. Wij allen voelden ons zeer verantwoordelijk voor het resultaat. Dat maakte dat wij er veel meer tijd en energie in hebben gestoken dan uiteindelijk in rekening is gebracht. Wanneer je gelooft in een project is dat onbelangrijk. Het resultaat telt.

Eat & Greet op 4 december en RUD-dag op 26 november: meld je aan


Op 4 december organiseer ik samen met Steven Jellinghaus een eat&greet bijeenkomst in een Indonesisch restaurant in Utrecht. De 3de keer. Deze keer in samenwerking met Kluwer. Zij maken het mogelijk dat alle deelnemers een versie van ons boek “primaat van de politiek” krijgen. De rijsttafel zal deze keer nog lekkerder zijn dan anders. De meest luxe-versie zal op tafel verschijnen. Dit omdat Steven en ik het zo ontzettend leuk vinden dat onze klanten (en niet-klanten) naar deze bijeenkomsten komen. Naar ons idee is het de manier om kennis over te dragen en uit te wisselen. Steven zal wederom aan een aantal actuele zaken aandacht besteden (Wat als de onderbouwing van de bestuurder onvoldoende lijkt? Wat zegt de rechter dan? Ook zoomen we in op een schending van de privacy: mag lezen van e-mail zomaar? Uiteraard is er ook aandacht voor de wetswijziging WOR en het regeerakkoord!). Steven en ik zullen ook een doorkijkje geven van onze activiteiten in 2013: conferenties, eat & greet en boeken. Kom en geef je op!

De RUD-dag op 26 november wordt ook interessant. Er is nog plek. Kijk bij mijn vorige post voor meer informatie.

Verder


Afgelopen week een gesprek gehad bij SDU. Een goed gesprek over de activiteiten rondom medezeggenschap bij de overheid in 2013. Er gaat veel veranderen in de medezeggenschapswereld. De uitnodiging daar een steentje aan bij te dragen, is leuk. Via ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ zullen er activiteiten op de rails worden gezet. In maart 2013 komt er een nieuwe editie van Inzicht!

 

RUD-vorming in Nederland & rol medezeggenschap 26 november in Woerden

FNV Formaat i.s.m. Werkmaatschappij BZK, De Voort Advocaten en Abvakabo FNV

Geacht OR-lid,

De voorbereidingen voor de invoering van de RUD’s op 1 januari 2013 zijn in volle gang en de medezeggenschap zit ‘vol’ in het besluitvormingstraject. De ondernemingsraden van gemeenten geven advies over de structuur en de formatie van de nieuwe organisaties. Uitdagingen zijn de professionaliteit, de samenwerking met ketenpartners en het gezaghebbend optreden van de RUD’s. Wil de medezeggenschap gaan voor een sterke RUD? Dan is het van belang dat de organisatie straks goed ingebed is in bestuurlijk Nederland en klaar is voor het vergroten van het takenpakket. Kom op 26 november en krijg meer inzicht in de vorming van de RUD’s.

26 november 2012 RUD-vorming in Nederland: de voortgang en de rol van de medezeggenschap

In welke stadia zitten de RUD’s? Wordt voldoende aandacht geschonken aan de medezeggenschap? Welke organisatorische en personele componenten verdienen meer aandacht? Is de medezeggenschap in staat om in gezamenlijkheid een positie in te nemen op deze componenten om daarmee de RUD-vorming naar een hoger plan te trekken? Hoe worden de personele consequenties opgevangen? Na deze dag bent u op de hoogte en kunt u in actie komen!

Informatie over ons volledige assortiment van diensten – maatwerkopleidingen, studiedagen, workshops, themacursussen, begeleiding en advies – kunt u vinden op onze websitewww.fnvformaat.nl.

Wij hopen u op 26 november te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Bob Vermaak
Trainer/adviseur FNV Formaat