Op 4 december organiseerde ik, met Steven Jellinghaus, een eat & greet in Utrecht (restaurant Djakarta aan het Lucas Bolwerk). Het concept is simpel: lekkere rijsttafel, actuele jurisprudentie, Bintang en gesprekken over medezeggenschap. Steven besteedde bij deze bijeenkomst aandacht aan een uitspraak van de rechter t.a.v. renovatie van een gemeentelijk zwembad. De uitspraak van de rechter was duidelijk: dit viel niet onder het politiek primaat. Een baanbrekende uitspraak want zoveel is er nog niet over het begrip ‘politiek primaat’ geduid. Het was de cliffhanger van de behandelde uitspraken en deze maakte zich helemaal waar! Dolblij met deze uitspraak. Geeft perspectief op meer. In mei 2013 zal de volgende eat & greet zijn.

Project bij Nederlandse universiteit wordt voortgezet


In 2013 zetten we, FNV Formaat en het CAOP, het project bij één van onze universiteiten door. Op 8 november (zie een vorige blog) zetten wij, met een representatieve groep, een stap in een vernieuwingstraject. Op basis van die uitkomsten wordt er komende maandag vooruitgekeken naar 2013. Welke stappen gaan er gezet worden en door wie? Na de bijeenkomst hebben medezeggenschappers zich aangemeld om bij het vervolg actief betrokken te zijn.