Archive for januari, 2013

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel: a new era

Afgelopen maandag meldde ik mij voor het eerst bij het CAOP. Gevestigd aan de Lange Voorhout en met heel veel boeiende activiteiten. Ondertussen kennis gemaakt met de medewerkers van BIOS. Zij doen onderzoek naar de integriteit bij de overheid (en dan bovensectoraal). Ook kennis gemaakt met een aantal collega’s die secretariële werkzaamheden bij Defensie verzorgen. Het team waar ik in zit, is klein. We zijn met zijn 3-en en een flexibele schil. Ik kijk uit naar de ontmoetingen met de overige collega’s. Het kennismakingsgesprek met Philip Geelkerken (directeur) was persoonlijk, boeiend en vooral stimulerend. We spraken over de uitdagingen in de medezeggenschap en onze visie daar op. Daarnaast besteedden wij aandacht aan de ontwikkelingen bij de overheid. Leuk! Ook het gesprek met Henk Slijkhuis was interessant en de samenwerking met hem belooft veel goeds. Met Tineke al de eerste gesprekken gevoerd met uitgeverijen en ook heb ik mogen overleggen met de ondersteuner van de leerstoelen die het CAOP “in de lucht houdt”. Via de Abvakabo FNV kwam een eerste klant binnen. Afgelopen vrijdag langs geweest en in de week van 21 januari ondersteun en adviseer ik de OR bij het formuleren van een advies en het overleg met de bestuurder. Verder druk bezig met het schrijven aan Inzicht in de OR bij de overheid. Het is een onmenselijke deadline: eind januari maar wat “moet moet” zeg ik dan maar.  Het zal een enerverend jaar worden!

Goed 2013 gewenst!