Archive for februari, 2013

Organisatieontwikkeling bij ministeries

Tal van overheidsorganisaties zitten in een doorontwikkelingsfase, transitie, reorganisatie of welk ander woord er ook voor wordt gebruikt. Zaken moeten anders. De maatschappij wordt complexer, burgers vragen andere diensten, Europa wil een hoop van de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer heeft ook zo zijn wensen. Een buitengewoon lastig speelveld voor ondernemingsraden en bestuurders. Allen zijn op zoek naar de juiste houding in deze ontwikkeling en eveneens op zoek naar de antwoorden. Pilots, proeftuinen of andere tijdelijke situaties worden getest om te analyseren wat wel en niet werkt. Ondernemingsraadsleden maken zich zorgen over de gevolgen voor de medewerkers. Die zorg wordt het beste geborgd als de OR-leden ook na durven te denken over de juiste inhoudelijke oplossing voor de uitvoering van de (extra) publiekrechtelijke taken en wat de consequenties van organisatieverandering zijn voor deze uitvoering. Wanneer OR-en in staat zijn met zinnige suggesties te komen, zullen bestuurders ook meer luisteren naar de adviezen om de personele consequenties op te vangen. Zoek als OR ook naar de eindresultaten van een organisatieontwikkeling en beoordeel (incrementeel) met de bestuurder welke stappen worden gezet om daar uiteindelijk ook op uit te komen. Dan verkrijg je positie en voeg je werkelijk wat toe.

Op 14 mei organiseren Steven Jellinghaus en ik weer een eat&greet (www.devoort.nl). We staan stil bij de wetswijziging Wor, actuele jurisprudentie en we zullen kijken naar een aantal praktijkcases van ondernemingsraden (wat werkt wel en wat werkt niet). We gaan met elkaar in discussie en na afloop netwerken we onder het genot van een rijsttafel en een glas bintang. Dit alles bij restaurant Djakarta in Utrecht.

Vanaf januari ben ik tijdelijk redactielid van het tijdschrift HR Overheid. Een magazine voor HRM, bestuurders en ondernemingsraden. Een tijdschrift dat veel zaken vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik zal vooral schrijven over medezeggenschap bij de overheid. Ondertussen werk ik ook aan een aanbod voor bestuurders en ondernemingsraden om de medezeggenschapsperiode eens totaal anders te starten dan normaal. Dit om te zorgen dat de OR zijn toegevoegde waarde laat zien maar ook om een werkelijke dialoog tussen bestuurder en OR op gang te brengen. Binnenkort meer hierover!

Eat & Greet op 14 mei 2013

Op 14 mei organiseren Steven Jellinghaus (De Voort advocaten) en Bob Vermaak (CAOP) weer een “Eat&Greet” in Indonesisch restaurant Djakarta te Utrecht. In mei schijnt de zon weer en kijken we allen uit naar een mooie zomer. Graag bereiden wij voor u een beproefd recept. Een eat&greet met actuele inzichten, behandeling van jurisprudentie, uitwisseling en eten en drinken. We besteden aandacht aan de wetswijziging WOR en ontwikkelingen bij ondermeer de Belastingdienst. We spelen in op de actualiteit die dan leeft. Er is gelegenheid tot uitwisseling en het bespreken van best practices. Na het “officiële gedeelte” bieden wij u graag een rijsttafel met een glas Bintang (of wat anders) aan. Tot slot zijn wij in staat u de allernieuwste editie van “Inzicht in de OR bij de overheid” te geven. Dit mede dankzij SDU. De editie komt begin april op de markt en geeft inzichten in actuele ontwikkelingen bij de overheid. Dit alles voor 75 euro (inclusief). Meld je an via e.schooning@devoort.nl en/of informatie@bobvermaak.nl

 

Reacties van deelnemers: “leuke en snelle bijeenkomst met to the point informatie”. “Eindelijk even gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen”. “Wat leuk om hele verschillende ondernemingsraadsleden te ontmoeten”. “Wat fijn dat je na 3 uur met kennis wegloopt en een heerlijke maaltijd hebt gehad”.

Bestuurder en OR: durven jullie het aan?

In het politieke debat lijkt de roep om verantwoording voor wat de overheid doet steeds groter. Dit wordt aangewakkerd door de economische crisis en de normendiscussie over salariëring in het publieke domein. Wat gebeurt er met het belastinggeld? Wordt dat doelmatig besteed? Deze publieke discussie sijpelt door in de overheidsorganisaties. De minister zal zijn SG opdragen te zorgen dat middelen doelmatig besteed worden en er verantwoording over af te leggen. Dit wordt vertaald in een zakelijker optreden in ministeries wat een uitwerking heeft op de organisatieonderdelen. Bestuurders moeten toewerken naar meer uniformering, handhaven van beleid en eenduidigheid in optreden. “Degene die buiten mij om bevorderingen geeft of misbruik maakt van bewust belonen, is morgen weg”, aldus een bestuurder.  Een voorbeeld van de reactie van bestuurders op de toenemende verzakelijking en verharding. Niet dat dit een a priori verkeerde ontwikkeling is echter hij leidt wel tot een cultuur waarin vrijheid nemen niet echt gestimuleerd wordt terwijl een zekere mate van vrijheid bijdraagt aan ondernemerschap en dat in een tijd waarin ‘ondernemerschap’ een toverwoord voor veel (voormalige) overheidsorganisaties is. De zoektocht naar de juiste balans tussen toewerken naar meer bedrijfsmatig werken en ondernemerschap om kansen te verzilveren en/of klanten met maatwerk te bedienen (ook al past dat niet direct in de gestandaardiseerde dienstverlening) is de uitdaging die bestuurder en medezeggenschap samen aan kunnen gaan. Hoe zorgen zij er voor dat de organisatie goede resultaten laat zien en tegelijkertijd toekomt een de politieke wens bedrijfsmatig te zijn en zorg te dragen voor constantheid in de dienstverlening?