Tal van overheidsorganisaties zitten in een doorontwikkelingsfase, transitie, reorganisatie of welk ander woord er ook voor wordt gebruikt. Zaken moeten anders. De maatschappij wordt complexer, burgers vragen andere diensten, Europa wil een hoop van de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer heeft ook zo zijn wensen. Een buitengewoon lastig speelveld voor ondernemingsraden en bestuurders. Allen zijn op zoek naar de juiste houding in deze ontwikkeling en eveneens op zoek naar de antwoorden. Pilots, proeftuinen of andere tijdelijke situaties worden getest om te analyseren wat wel en niet werkt. Ondernemingsraadsleden maken zich zorgen over de gevolgen voor de medewerkers. Die zorg wordt het beste geborgd als de OR-leden ook na durven te denken over de juiste inhoudelijke oplossing voor de uitvoering van de (extra) publiekrechtelijke taken en wat de consequenties van organisatieverandering zijn voor deze uitvoering. Wanneer OR-en in staat zijn met zinnige suggesties te komen, zullen bestuurders ook meer luisteren naar de adviezen om de personele consequenties op te vangen. Zoek als OR ook naar de eindresultaten van een organisatieontwikkeling en beoordeel (incrementeel) met de bestuurder welke stappen worden gezet om daar uiteindelijk ook op uit te komen. Dan verkrijg je positie en voeg je werkelijk wat toe.

Op 14 mei organiseren Steven Jellinghaus en ik weer een eat&greet (www.devoort.nl). We staan stil bij de wetswijziging Wor, actuele jurisprudentie en we zullen kijken naar een aantal praktijkcases van ondernemingsraden (wat werkt wel en wat werkt niet). We gaan met elkaar in discussie en na afloop netwerken we onder het genot van een rijsttafel en een glas bintang. Dit alles bij restaurant Djakarta in Utrecht.

Vanaf januari ben ik tijdelijk redactielid van het tijdschrift HR Overheid. Een magazine voor HRM, bestuurders en ondernemingsraden. Een tijdschrift dat veel zaken vanuit verschillende perspectieven belicht. Ik zal vooral schrijven over medezeggenschap bij de overheid. Ondertussen werk ik ook aan een aanbod voor bestuurders en ondernemingsraden om de medezeggenschapsperiode eens totaal anders te starten dan normaal. Dit om te zorgen dat de OR zijn toegevoegde waarde laat zien maar ook om een werkelijke dialoog tussen bestuurder en OR op gang te brengen. Binnenkort meer hierover!