Afgelopen woensdag is “Inzicht in de OR bij de overheid” uitgekomen. Het boek ziet er goed uit. Steven Jellinghaus heeft de belangrijkste juridische (rechtsposities, ed) behandeld in de context van de overheid. Hans Hautvast heeft een gedegen stuk geschreven over de ontwikkeling van overheidsorganisaties en kan, als voormalig bestuurder, ook goed aangeven hoe er vanuit de zeggenschapskant gedacht wordt over organisatiekanteling en ontwikkeling. Mijn bijdragen zitten her en der verspreid in het boek. Het is een mooi praktisch boek geworden waar alle belangrijkste thema’s worden behandeld met een handelingskader. (www.inzichtindeor.nl)

Mijn benoeming voor lid van de Raad van Toezicht voor een culturele instelling staat 16 april op het programma. Helaas heb ik dan zelf een training. Mijn eerste vergadering als lid van de RvT staat in juni gepland. Eerdaags wel een afspraak met de directeur van deze mooie organisatie in Utrecht. Bijzonder veel zin heb ik er in. Een eigen bijdrage mogen leveren aan het sterk houden van deze instelling.

De leergang voor de overheid wordt op steeds meer plekken zichtbaar. Het is een uiting van een nieuwe wens in de medezeggenschap. Kunnen bestuurder en ondernemingsraad nu niet samen een bepaald traject doorlopen om zo gezamenlijk te kijken naar de noden van de organisatie. En hoe krijgen we onszelf nu op een meer strategische positie? De A en O Fondsen hebben belangstelling. Zorg dat je hun uitingen in de gaten houdt! Deze leergang hoopt daar antwoorden op te geven (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week bij de Stampijfabriek geweest. Een initiatief van VOM. Een leuke sprankelende bijeenkomst gericht op het versterken van de aantrekkelijkheid van de overheid. De OR #hackthon werd tweede. Een mooie idee om jongeren weer warm te laten lopen voor de ondernemingsraad. Wordt vast verder uitgewerkt. Bij deze bijeenkomst kwam ik ook de directeur van een GGD tegen. Het gesprek ging snel over professionele medezeggenschap: wat is dat bij u? De 5 minuten waren tekort. 6 mei komt de bestuurder met OR-voorzitter naar het CAOP. Dit op initiatief van de bestuurder. Goed voorbeeld!