Afgelopen woensdag sprak ik met de voorzitter van een Raad van Toezicht van een culturele instelling in Utrecht. Dit gesprek op voordracht van de ondernemingsraad. Deze heeft tijdens de verzelfstandiging van de gemeente het voordrachtsrecht gekregen (middels een motie door de gemeenteraad). De OR wil graag dat ik namens hem in de RvT zitting neem. Het werd een aangenaam gesprek over de uitdagingen voor dit type instellingen, mijn motivatie en de positie van de RvT in het krachtenveld van arbeidsverhoudingen. Met veel plezier ga ik mij inzetten voor deze organisatie waar louter zeer betrokken mensen iedere dag klaar staan voor inwoners van Utrecht.

Op 20 maart verschijnt de nieuwe editie van Inzicht in de OR bij de overheid. Een standaardwerk voor bestuurders, ondernemingsraadsleden en P&O-ers bij de overheid (https://www.sdu.nl/inzicht-in-de-ondernemingsraad-bij-de-overheid-abonnement.html). Het biedt praktische handvatten, theoretische vergezichten en praktijkvoorbeelden. Het boek is ook zeker interessant voor politici die willen weten hoe overheids-ondernemingsraadsleden dagelijks hun best doen om de politieke besluiten op een goede manier in te bedden in de organisatie. Met veel plezier heb ik meegewerkt aan deze nieuwe editie.

Ook heb ik met Paul – Jan Linker een leergang voor ondernemingsraden bij de overheid opgezet. Een manier om eens anders dan normaal de periode van de OR te beginnen of, wanneer je dat nuttig lijkt, eens onder deskundige begeleiding met twee adviseurs de organisatieontwikkelingen van het eigen onderdeel te bespreken. Nog te vaak zie ik OR-en en bestuurders die vooral zonder elkaar bezig zijn in plaats van met elkaar. De leergang is te vinden op de website van het CAOP en Sturingsadvies (http://www.caop.nl/trainingen-workshops/medezeggenschap/open-inschrijving/leergang-en-dialoogworkshops-samen-werken-aan-toekomst-en-partnerschap.html).

Afgelopen week ook een klankbordgroep van de Belastingdienst getraind en geadviseerd bij het innemen van de positie binnen het medezeggenschapsveld. De KBG-en moeten de segmentvorming van de belastingdienst mee helpen vorm geven. Een uitdagende taak. De KBG-en zijn geen formeel medezeggenschapsorgaan (alhoewel het conform de WOR een VBC is). Zij zullen vooral op basis van inhoudelijke kennis gezag moeten verwerven.

Komende week een dienst van Den Haag trainen in Noordwijk. De OR wil graag, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, input leveren aan de politieke besluitvorming. Op basis van het model van Linker, politieke theorie over belangen, samenwerking en conflict en stukken uit Inzicht in de OR bij de overheid wordt er gewerkt aan een inhoudelijke notitie. Donderdag naar een gemeente OR om te kijken hoe de OR bij de organisatieontwikkeling een rol kan spelen. Vrijdag naar de StampijFabriek in Driebergen om eens te bekijken of het mogelijk is om een Code voor Medezeggenschap bij de Overheid te formuleren.