Jurisprudentie
Eat & Greet
Dinsdag 14 mei 2013

Doelgroep: medezeggenschap, bestuurder en HRM
Om van de nood een deugd te maken, organiseren Steven Jellinghaus, van advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en Bob Vermaak van CAOP op dinsdag 14 mei 2013 wederom een ‘Eat & Greet’ – bijeenkomst over actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen voor de profitsector en (semi-) overheid.

Inhoud: Sociaal Akkoord Rijksoverheid, medezeggenschapsstructuren en politiek primaat.
Actuele jurisprudentie van het afgelopen half jaar. De wetswijziging Wet op de Ondernemingsraden: wat betekent dit voor ondernemingsraden? Ook staan we stil bij het akkoord tussen minister Blok en de vakorganisaties. Dit akkoord vangt de personele consequenties bij reorganisaties op. Wat betekent dit voor adviestrajecten? Is er nog ruimte? Ook zoomen we in op het Functiegebouw Rijk en reorganisaties. Voorts wordt ingegaan op de vraag of een sociaal plan noodzakelijk is om te adviseren (IBM/VLM)? En de juridische haalbaarheid van nieuwe medezeggenschapstructuren (Albert Heijn) Tot slot: politiek primaat. Staat de uitspraak van het Mirandabad nog?

Jellinghaus en Vermaak combineren dit graag met een heerlijke Indonesische rijsttafel van Restaurant Djakarta te Utrecht (Lucasbolwerk 19). Er is tijdens deze eat & greet ruimschoots de gelegenheid voor interactie en het stellen van vragen.
Alle deelnemers aan deze ‘Eat & Greet’ krijgen na afloop de nieuwste druk (2013) van Inzicht bij de Overheid verstrekt, mede van de hand van beide begeleiders (www.inzichtindeor.nl).

Aanmelden en kosten: De kosten voor deze ‘Eat & Greet’ zijn €75,00 p.p. De meeting begint om 16.00 uur en eindigt om +/- 19.00 uur. Meld je uiterlijk 1 mei 2013 aan via e.schoonings@devoort.nl.

Dit onder begeleiding van:
Steven Jellinghaus
Dr. mr. S. (Steven) Jellinghaus is advocaat- partner alsmede mediator bij De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en universitair docent bij de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij beschikt over een grote
kennis en ervaring binnen de sector overheid waaronder de sector Rijk. In dit kader heeft hij vele ondernemingsraden en ambtenaren bijgestaan ter zake kwesties rondom sociaal flankerend beleid. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Inzicht bij de overheid’ en het boek ‘Wet op de ondernemingsraden’ (uitgegeven bij Uitgeverij Paris 2010). Volg hem op Twitter via @steven_jel
Bob Vermaak
Drs. B. (Bob) Vermaak is politicoloog met bestuurskundige kennis en werkzaam bij het CAOP in Den Haag. Zijn werkervaring bestaat uit het begeleiden van tal van ondernemingsraden op zowel gemeentelijk als rijksniveau gedurende een reorganisatie,
fusietraject of herpositionering. In de praktijk ziet hij veel ondernemingsraden die stoeien met ‘wat mogen ze nu wel en wat mogen ze nu niet’? Hij schreef mee aan ‘Inzicht in de OR bij de overheid’ en schrijft thans aan een publicatie over samenwerkingsverbanden binnen de overheid. Zijn blogs zijn te lezen op bobvermaak.nl en je kunt hem op Twitter volgen via @oradviezen