Vakantie

De afgelopen twee weken heb ik heerlijk vakantie gevierd op twee Griekse eilanden. Op Andros en Tinos (Cycladen) gelezen, gegeten en even helemaal niets gedaan. Een welkome afwisseling na een drukke en intensieve periode vol werk en privébeslommeringen. De Grieken waren blij met de toeristen en het uitzicht vanaf je ligbed is doorgaans magistraal: gladde zee, zeilboot en de zon. Wat wil een mens nog meer?

Strategische positie voor de OR: hoe krijg je deze?

Op 30 mei verzorgde ik, samen met Paul-Jan Linker, een workshop voor het A en O Fonds Gemeenten. Deze workshop is gericht op ondernemingsraden die een strategische positie willen krijgen. Het adviseren aan het einde van een besluitvormingstraject levert geen bevredigende dialoog met de bestuurder en leidt tot adviezen die niet echt bijdragen aan het versterken van het besluit. Hoewel plaatsingsplannen en -procedures belangrijk zijn, is het vaak pas aan het einde van een traject nuttig om er mee aan de slag te gaan. De workshop gaat in op de wederzijdse afhankelijkheid tussen bestuurder en OR, vertrouwen (wat is dat nu eigenlijk) en een Sturingsmodel voor de overheid. Paul-Jan gebruikt zijn model vaak bij bestuurders en kent dus hun gedachtengang en is zeer bekend met alle mogelijkheden en onmogelijkheden aangaande interne en externe sturing. Mijn bijdrage zit in het aangeven wat de medezeggenschap bij de overheid nu zo uniek maakt maar ook om concreet te maken hoe belangrijk het is om voorin de besluitvorming cruciale vragen te stellen en met voorstellen te komen. Wanneer de sturing, zowel intern als extern, niet goed is, zal dat op termijn leiden tot weer een reorganisatie. Daar zit naar mijn idee de crux in de huidige medezeggenschap. Het is dweilen met de kraan open en ondernemingsraden moeten durven eerder in het proces deel te nemen. Hiervoor ontbreekt vaak de kennis en deze workshop is er op gericht om daar wat aan te doen.

Leergang Strategische partnerschap

Samen met Paul-Jan heb ik een leergang ontwikkeld die gericht is op het versterken van de dialoog tussen bestuurder en OR, inhoudelijke thema’s bespreekt onder deskundige begeleiding en een langere looptijd heeft om daarmee de ontwikkeling van ondernemingsraadsleden te faciliteren. Deze leergang kan door ondernemingsraden afgenomen worden (en ook in samenzijn met de bestuurder doorlopen). Ik ben van mening dat dat de toekomst van medezeggenschap is. Samen durven nadenken over cruciale vraagstukken en dit vanuit de positie die de OR gekregen heeft: op gelijke voet een open en gelijkwaardige relatie waarin de bestuurder uiteindelijk bestuurt. Paul-Jan heeft zijn visie op medezeggenschap in de nieuwsbrief van het A en O Fonds betreffende medezeggenschap.

Landelijke OR dag 6 juni 2013
Op 6 juni is er een Landelijke OR-dag in Ede. 275 deelnemers! Samen met Wiekiesjij Ondernemingsraden organiseert het CAOP een referendum. Iedere deelnemer krijgt een stemkaart met code en kan zijn mening geven. De manier om sociale media in te zetten in besluitvorming. Kom jij ook?