Archive for juni, 2013

Van Werk Naar Werk: samen maken we het een succes!

VWNW-beleid Rijk: sociale media

Om ervaringen over het Van-Werk-Naar-Werk-beleid van de Rijksoverheid te kunnen delen, is er inmiddels een twitteraccount @VWNWRijkexperts en nu ook een LinkedingroepVWNW
Zie ook de publicatie van Steven Jellinghaus en mijn persoon: VWNWbeleidRijk. Er komt eerdaags een update! Schrijf je daarnaast in voor de Van-Werk-Naar-Werk Expertmeeting in Den Haag (18 juli van 09.30 tot 12.30 uur bij CAOP aan het Lange Voorhout) of Tilburg (22 augustus van 13.30 tot 16.00 uur) bij De Voort Advocaten. Voor meer informatie klik hier of mail opleidingen@caop.nl

Zorg er met ons voor dat het VWNW-beleid het succes wordt dat het in zich heeft. Hiervoor is heel wat nodig. Onder andere inzicht in het Functiegebouw Rijk, weten wat rechten en plichten zijn en een gezond portie eigen wil!

Bewogen weken (verleden en toekomst)

Start workshops A + O Fonds Gemeenten

Met bijzonder veel plezier hebben Paul Jan Linker (Sturingsadvies) en ik nu twee keer de workshop “Samen werken aan partnerschap en toekomst” gegeven. Een workshop gericht op het verkrijgen van een strategische rol voor de ondernemingsraad door inhoudelijke kennis over te dragen maar ook door te komen tot een inhoudelijke dialoog met de bestuurder. De workshop zit propvol modellen, kennis en ervaringen. De reacties van de deelnemers zijn zeer positief. Het geeft een totaal andere kijk op medezeggenschap en de rol die de OR kan spelen (als deze dat wil). Paul Jan geeft bovendien zijn luisterCD weg en heeft een mooie app gemaakt om de sturingsrelaties in en buiten de organisatie bloot te leggen. Naar mijn, bescheiden, mening is dit wat ondernemingsraden nodig hebben. Inzicht in de wijze waarop de organisatie gestuurd wordt. De kwaliteit daarvan is bepalend voor de toekomst (en dus reorganisaties).

Bruce Springsteen

Vorige week zaterdag was ik met Steven Jellinghaus bij The Boss in Nijmegen. Nog nooit eerder een concert van hem gezien. Het was overweldigend goed. De man speelt 3,5 uur de pannen van het dak. Bewonderenswaardig en het laat zien dat passie een hoop kan betekenen voor levensfasebewustpersoneelsbeleid.

CAOP Opleidingen: marktleider? Ambities moeten er zijn!

Als CAOP Opleidingen werken we thans hard aan onze studiegids voor het nieuwe seizoen. Het moet een moderne gids worden die voor de lezer meer biedt dan alleen een cursusoverzicht. Daarnaast bekijken we het aanbod en ons kwaliteitsborgingssysteem. Ook hierin speelt het WedA-model een rol van betekenis. Daarnaast het meenemen van de Talentmeter in onze aanpak en meer expertmeetings voor onze vaste klanten.

Van Werk Naar Werk – beleid Rijk: expertmeeting 18 juli 2013 in Den Haag en 22 augustus in Tilburg

Het VWNWN-beleid voor de Rijksambtenaar houdt ons (CAOP) bezig sinds het ondertekend is (bij ons in de Sofiezaal). Het is een belangrijk instrument voor de komende jaren. Zeker nu minister Blok heeft aangegeven nog eens het aantal ambtenaren met 10.000 tot 15.000 te willen verminderen. Het beleid hangt samen met veel andere dossiers: FGR, Strategische Personeelsplanning en P&C-cyclus van de overheid. Met Steven Jellinghaus een boekje over geschreven. Hier komt eerdaags een nieuwe versie van omdat er een circulaire uitgebracht is die meer in detail in gaat op de verschillende onderdelen van het VWNW-beleid. Verschillende actoren (vakbonden, kritische lezers, collega’s) hebben feedback gegeven op versie 2.0 dus 2.1 wordt beter en sterker. Houd het in de gaten. Daarnaast is er een Twitteraccount @VWNWRijkexperts aangemaakt om ervaringen te gaan delen. Ook is er een besloten Linkedingroep Van Werk Naar Werk Rijksoverheid.

Komende week

De komende week staan er verschillende afspraken en trainingen op het programma. Maandag naar Oisterwijk en in de middag met collega Isaak Mol onze bijdrage voor de start UWV voorbereiden. Dinsdag naar Den Haag voor een overleg met WiekiesjijOR en CAOP. Kijken welke samenwerkingsopties er zijn. Woensdag met Marloes Pomp praten over next-practices en FNV Sport. Donderdag de startdag bij het UWV (80 medezeggenschappers laten werken aan teamgevoel en verbinding) en in de avond eten met de collega’s. Vrijdag naar conferentie van de Belastingdienst. Bekijken hoe de praktijk van het leertraject wat ik daar verzorg uitpakt. Drukke week!

Ondernemingsovereenkomst en nieuw boekje over het “politiek primaat & medezeggenschap”

Invloed krijgen en nemen

Het is weer eens gelukt: ondernemingsraad krijgt meer adviesrecht dan formeel in de Wet op de Ondernemingsraden staat. Op basis van een onvolledig organisatie & formatierapport heeft de OR informeel een negatief advies afgegeven met als uitweg (voor de bestuurder) een convenant waarin de beleidsontwikkeling en fasen de basis zijn voor invloed. De OR krijgt nu ter advisering ook de strategische visie voorgelegd en de implementatieplannen. Daarnaast doet de OR mee in werkgroepen en heeft de raad zijn eigen oplossingen geformuleerd voor de problemen van de organisatie. Op basis hiervan wordt het mogelijk invloed te krijgen en te nemen. Geconfronteerd worden met een adviesaanvraag en O&F-rapport waar weinig betrokkenheid van de OR op zit, leidt tot conflicten, vertraging en frustratie. Een OR die vanuit de positie van een bestuurder durft na te denken over oplossingen slaagt er in serieus genomen te worden. Deze werkwijze staat o.a. centraal in de workshop van het A+O-fonds Gemeenten die op 24 juni wederom aangeboden wordt.

Nieuw boekje over het “Politiek Primaat & de Medezeggenschap” (Vakmedianet in de OR Praktijk Reeks)

Vorig jaar schreef ik samen met Steven Jellinghaus een katern voor Kluwer (nu Vakmedianet) over het politiek primaat. Een bijzonder fenomeen waar verschillende perspectieven op te projecten zijn. Steven schreef de juridische invalshoek en ik de politicologische en bestuurskundige invalshoek. De katern verschijnt nu in boekvorm met niet alleen inzicht in de juridische reikwijdte van dit element uit de WOR maar ook strategische en praktische handvatten. Een OR die zich teveel – door het politiek primaat – gelegen laat liggen, zal altijd achter het net vissen. Graag verloot ik via @caopopleidingen een exemplaar van dit boek. Tweet ons en je dingt mee!

Deze week

Bij een club waar ik vorig jaar nauw betrokken ben geweest, is van de ene op de andere dag een reorganisatie afgekondigd. De OR heeft de verhoudingen weer even opgehelderd: geen onomkeerbare besluiten en een deugdelijk adviestraject. Dat wordt nu ingezet. Komende week mee bezig! Morgen naar De Voort Advocaten in Tilburg om samen met Els Huisman (mede-auteur van ons boekje over politiek primaat) een presentatie voor te bereiden over het VWNW-akkoord voor de Rijksoverheid. Deze presentatie is voor de BBM van het CAOP. Ook ontmoet ik Willem Koevoets van De Werkmaatschappij en met hem bespreek ik een format van een O&F-rapport. Peter Wulms komt praten over de publicatie die ik samen met Steven Jellinghaus heb gemaakt over het VWNW-beleid (www.devoort.nl). Op 14 juni komt er van onze hand ook een opinie-artikel in Binnenlands Bestuur over de rol medezeggenschap bij beleidsvorming in de publieke sector.

Interview met Paul-Jan Linker over ondernemingsraden, overheid en strategisch invloed hebben

http://www.ieder1or.nl/orkracht/files/nieuwsbrief/orkracht_nieuwsbrief_nr12.pdf

Werken aan partnerschap en toekomst organisatie

Vakantie

De afgelopen twee weken heb ik heerlijk vakantie gevierd op twee Griekse eilanden. Op Andros en Tinos (Cycladen) gelezen, gegeten en even helemaal niets gedaan. Een welkome afwisseling na een drukke en intensieve periode vol werk en privébeslommeringen. De Grieken waren blij met de toeristen en het uitzicht vanaf je ligbed is doorgaans magistraal: gladde zee, zeilboot en de zon. Wat wil een mens nog meer?

Strategische positie voor de OR: hoe krijg je deze?

Op 30 mei verzorgde ik, samen met Paul-Jan Linker, een workshop voor het A en O Fonds Gemeenten. Deze workshop is gericht op ondernemingsraden die een strategische positie willen krijgen. Het adviseren aan het einde van een besluitvormingstraject levert geen bevredigende dialoog met de bestuurder en leidt tot adviezen die niet echt bijdragen aan het versterken van het besluit. Hoewel plaatsingsplannen en -procedures belangrijk zijn, is het vaak pas aan het einde van een traject nuttig om er mee aan de slag te gaan. De workshop gaat in op de wederzijdse afhankelijkheid tussen bestuurder en OR, vertrouwen (wat is dat nu eigenlijk) en een Sturingsmodel voor de overheid. Paul-Jan gebruikt zijn model vaak bij bestuurders en kent dus hun gedachtengang en is zeer bekend met alle mogelijkheden en onmogelijkheden aangaande interne en externe sturing. Mijn bijdrage zit in het aangeven wat de medezeggenschap bij de overheid nu zo uniek maakt maar ook om concreet te maken hoe belangrijk het is om voorin de besluitvorming cruciale vragen te stellen en met voorstellen te komen. Wanneer de sturing, zowel intern als extern, niet goed is, zal dat op termijn leiden tot weer een reorganisatie. Daar zit naar mijn idee de crux in de huidige medezeggenschap. Het is dweilen met de kraan open en ondernemingsraden moeten durven eerder in het proces deel te nemen. Hiervoor ontbreekt vaak de kennis en deze workshop is er op gericht om daar wat aan te doen.

Leergang Strategische partnerschap

Samen met Paul-Jan heb ik een leergang ontwikkeld die gericht is op het versterken van de dialoog tussen bestuurder en OR, inhoudelijke thema’s bespreekt onder deskundige begeleiding en een langere looptijd heeft om daarmee de ontwikkeling van ondernemingsraadsleden te faciliteren. Deze leergang kan door ondernemingsraden afgenomen worden (en ook in samenzijn met de bestuurder doorlopen). Ik ben van mening dat dat de toekomst van medezeggenschap is. Samen durven nadenken over cruciale vraagstukken en dit vanuit de positie die de OR gekregen heeft: op gelijke voet een open en gelijkwaardige relatie waarin de bestuurder uiteindelijk bestuurt. Paul-Jan heeft zijn visie op medezeggenschap in de nieuwsbrief van het A en O Fonds betreffende medezeggenschap.

Landelijke OR dag 6 juni 2013
Op 6 juni is er een Landelijke OR-dag in Ede. 275 deelnemers! Samen met Wiekiesjij Ondernemingsraden organiseert het CAOP een referendum. Iedere deelnemer krijgt een stemkaart met code en kan zijn mening geven. De manier om sociale media in te zetten in besluitvorming. Kom jij ook?