De vakantietijd breekt aan. Veel ondernemingsraadsleden zijn aan het genieten van de zon in eigen land of elders. Toch zijn er genoeg organisaties waar een reorganisatie aangekondigd is. Twee klanten van mij zitten nu in een dergelijk traject. Direct ervaren we de gevolgen van onderbezetting is deze or’en. Het is met drie mensen lastig om al het werk te verzetten. Ook lopen we meteen tegen de vertaling van het Van werk naar werk – beleid Rijk aan. Hoe pas je dit nu toe in de praktijk? En waarom staan er in één artikel accentekens op het woordje “voor” (zoek maar op!)? Het roept veel vragen op. Daarom hebben Steven Jellinghaus, Els Huisman en ik de handen ineengeslagen voor een publicatie over dit akkoord. Een publicatie die gericht is op het geven van concrete handvatten voor ondernemingsraadsleden die aan de OV-tafel worden geconfronteerd met het VWNW-beleid. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar. Daarnaast spelen we vragen die wij niet kunnen beantwoorden door aan de betrokken vakbondsbestuurders: zij zaten immers aan tafel toen het akkoord ondertekend werd en alleen zij kennen de geest van de afspraak. Zo werken we aan arbeidsverhoudingen en leveren we een bijdrage aan een goede uitvoering van dit akkoord. NB: het is de tweede versie. 2.0 geldt niet meer en is vervangen door 2.1!

Boeken
Zojuist is het boek “Functiehuizen” bij uitgeverij Makklu verschenen. Een boek over de ins en outs van functiehuizen. Wat is dit nu precies en hoe moet je ze beoordelen? Boeiende kost in een tijd waarin er alleen maar generieke functiehuizen ontstaan die veel ruimte laten voor schuiven met mens en taak. Hoe doe je dit nu veilig en met respect voor rechtsposities? Ook komt er een concretisering van de Wet op de Ondernemingsraden van mij en Gerard Heetman uit. Dit bij uitgeverij Vakmedianet. De komende maand werk ik nog aan verschillende artikelen voor publicaties over ondermeer CAO-onderhandelaars en de relatie OR en bestuurder in een veranderend tijdsgewricht.