Deze weken druk met het schrijven van publicaties voor verschillende tijdschriften en congressen: OR Informatie, HR Overheid en een publicatie van de VNG. Vind persoonlijk dat adviseurs en trainers van ondernemingsraden regelmatig moeten publiceren. De zichtbaarheid van de beroepsgroep valt of staat met onze eigen durf te laten zien dat wij veel weten van organisaties en medewerkers. Komende week moet ik zelf nog werken aan een boek over or en bestuurder. Ga in eerste instantie artikel 2 uit de WOR maar eens proberen te duiden. Wat mag een bestuurder, als het gaat om het instellen van een or, nu eigenlijk wel en niet doen? Ga kijken of ik een minimale en een maximale variant van bestuurlijke betrokkenheid kan invullen. Zo werkt het CAOP aan de relatie tussen bestuurder en or.

Van Werk Naar Werk – Rijk
Het VWNW-beleid Rijk krijgt op steeds meer plekken zijn uitwerking. Helaas interpreteert iedereen het op zijn eigen manier. Dit is op zich niet gek omdat een aantal zaken nog onbekend is echter de vrijwillige en verplichte fase en hoe deze opgedeeld wordt, staat helder in het document dat ondertekend is. Waarom maken sommige HRM-ers er dan toch een potje van? Het leidt onnodig tot onrust. Niet doen.

Komende week
Maandag heb ik een gesprek bij FNV Sport. Daarna haast ik mij naar Arnhem om een or te helpen bij de voorbereiding op een overlegvergadering. Dinsdag naar Abvakabo FNV en CAOP. Woensdag schrijven aan mijn deel voor de publicatie over bestuurder en or. Donderdag naar Tilburg: ontmoeting met Patrick Vermeulen (GITP) en daarna een Summercourse bij De Voort Advocaten.