Al een tijd lang niks gepubliceerd. In de zomermaanden allerhande schrijfwerk verricht en vorige week een korte vakantie in Engeland. Gelezen in Stoner. Aanrader! Afgelopen week weer getraind en geadviseerd. Veel klanten zitten in ingewikkelde organisatieontwikkeltrajecten waarbinnen het moeilijk is focus te vinden en concrete resultaten te definiëren. Hierbij helpen geeft voldoening. Komende weken trainen, trainen en adviseren. Kortom: merk zelf weinig van de afname van vraag. Bij Vakmedianet is de publicatie “De Wet op de ondernemingsraden bij de overheid: de praktijk” uitgekomen. Een editie in de reeks ‘strategie en beleid’. Ook gebeld door het Handboek Medezeggenschap voor een bijdrage over kwaliteit van scholing.