Trots ben ik dat het eindelijk gelukt is een minister te inspireren voor het onderwerp ‘participatie bij de overheid’. De minister van BZK schrijft het voorwoord voor de publicatie ‘Next Practices Medezeggenschap Overheid’. In september/oktober 2014 moet het boek klaar zijn. Een boek met inzichten die ondernemingsraden, bestuurders, HRM en medewerkers bij de overheid verder helpen in deze (lastige) tijden. Het boek moet handvatten en theoretische onderbouwingen geven waarmee participatie in het openbaar bestuur verbeterd wordt én de ondernemingsraad weer perspectief geven. Want laten we eerlijk zijn: het gebrek aan belangstelling om lid te worden van de OR of het GO is een zorgwekkende ontwikkeling. Kijken we er naar of doen we iets? Mijn keuze is “iets te doen!”

Ondernemingsraadverkiezingen bij gemeenten
Met radio 1 in gesprek over het maken van een item over ondernemingsraadverkiezingen bij de gemeenten. Deze vinden plaats op 26 maart en worden landelijk vormgegeven. De decentralisaties van Rijkstaken naar gemeenten gaan gepaard met grote organisatorische vraagstukken: hoe vangen we dat op? Wat betekent het voor medewerkers? Etc? De OR moet en mag hier over adviseren. Daarom zijn de verkiezingen voor de OR’s zo belangrijk dit jaar. Leuk dat radio 1 de moeite neemt daar aandacht aan te besteden.

Vernieuwing
Met Wiekiesjij ondernemingsraden werken we hard aan het ontwikkelen van een participatie-app. Deze moet de relatie OR-achterban verkleinen en zorgen voor verbetering van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. De app wordt enthousiast ontvangen. Via de app is de OR in staat de contacten met de medewerkers laagdrempelig vorm te geven en te voorzien van een complete feedback-loop. Meer weten? Mail ons! (bob@wiekiesjijor.nl)