Actualiteiten

Lease-auto’s: naar aanleiding van een onderzoek (op persoonlijke titel) met Arnold Blaauw heeft Hans opdracht gegeven tot het komen van een duurzaam mobiliteitsplan bij FNV Formaat. Hierin wordt ook, serieus, onderzocht of lease-auto’s haalbaar zijn. Het voorwerk dat Arnold en ik hebben geleverd, geeft positieve signalen af. Voor 2011 zou er duidelijkheid moeten zijn over het nieuwe mobiliteitsplan.

 

Professioneel en doordacht: projectmatig werken en medezeggenschap

De Ondernemingsraad van FNV Formaat heeft het projectmatig werken omarmd. Een methode waarbij de OR een projectgroep opdracht geeft om een bepaalde zaak af te handelen. De projectgroep bestaat uit OR-leden (en mogelijk niet OR-leden) die namens de raad onderhandelen met de bestuurder of een gemandateerde. Projectmatig werken moet leiden tot een vermindering van de werklast en het vergroten van de betrokkenheid van collega’s bij het OR-werk.

 Test

De OR heeft voor de behandeling van de overeenstemmingsaanvraag “bonusregeling” een projectgroep in het leven geroepen. De projectgroep bestaat uit Rene Snel (voorzitter OR), Tineke de Rijk (lid van de BAB) en Riana Boer. De samenstelling is bewust gekozen. De projectgroep vormt een goede afspiegeling van Formaat en de medezeggenschap. De projectgroep heeft een goed omschreven opdracht gekregen van de OR.

 Opdracht

De OR heeft de overeenstemmingsaanvraag in de raad behandeld. De eerste bezwaren uitvoerig bediscussieerd en geanalyseerd wat onze positie nu is. De OR moet tot een regeling komen. De keuze of een bonus ingevoerd zou moeten worden, is niet aan de orde. De OR heeft heldere kaders omschreven. Deze kaders bepalen tot hoever de delegatie namens de OR mag gaan. De projectgroep heeft volcontinue gecommuniceerd met de OR-leden. Van iedere onderhandeling en van iedere stap die gezet is, is verslag gedaan. De voltallige raad wordt dus goed meegenomen in het proces dat de projectgroep aan het doorlopen is.

 Serieus en professioneel

De wijze waarop de Ondernemingsraad zich beweegt is serieus en professioneel. De OR heeft de juridische aspecten van de zaak laten toetsen door een advocaat. De OR heeft contact onderhouden met de BAB-leden. De OR heeft regelmatig een OR-journaal uitgegeven waarin ruimschoots aandacht is besteed aan de stand van zaken. De OR heeft zijn inzet gepubliceerd in een OR-journaal. De raad heeft achterbanbijeenkomsten gehouden en staat open voor feedback. Het proces nadert langzamerhand zijn eindpunt. Binnen niet al te lange tijd zal er, door de directie, een regeling worden aangekondigd en gepresenteerd. De OR is tevreden over zijn bijdrage en kijkt tevreden terug op de eerste kennismaking met projectmatig werken.

 

Mijn visie op medezeggenschap? De basis is: kritisch zijn en de belangen van mijn achterban niet vergeten!

Hoe je dat doet? Invloed hebben op de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt. De OR moet een eigen idee/doel hebben. Daarnaast moet hij spelers (directie, achterban, BAB, vakbonden) met hun belangen in kaart brengen. Daarna een strategie kiezen waarbij het zaak is dat de OR zijn eigen doel niet uit het oog verliest maar zijn uiterste best doet om te zorgen dat zoveel mogelijk belangen van zoveel mogelijk spelers worden gediend.

Beloften 2009

(In willekeurige volgorde)

1) Participeren: FNV Formaat is een organisatie die zich staande moet houden binnen een turbulente markt. Economische crisis, concurrenten die opkomen en ten onder gaan en verandering van behoeften bij afnemers. Antwoorden hierop moeten samen worden geformuleerd. FNV Formaat heeft 113 betrokken medewerkers die samen één opdracht hebben: de nummer 1 positie behouden! De OR kan hier, ondermeer, een stimulerende rol hebben. En zelf het goede voorbeeld geven door collega’s nauwer te betrekken bij het OR-werk van Formaat.

2) Eén pas achteruit, twee passen vooruit: soms is het goed even gas terug te nemen om daarna het pedaal op 120 te zetten! De afgelopen tijd zijn er veel initiatieven uitgezet, hebben staf en ondersteuning nieuwe posities ingenomen en hebben trainers hun nieuwe weg moeten vinden. Het is goed om tijd en aandacht te besteden aan deze veranderingen. Loopt alles op rolletjes? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen deze weggenomen worden? Kunnen we alles blijven doen binnen de huidige formatie of zijn er extra inspanningen nodig? Eén stap achteruit: herstellen van knelpunten om dan voluit te gaan (twee, drie, vier stappen vooruit) voor het handhaven van de nummer 1 positie en het veroveren van nieuwe markten! De OR moet sterk inzetten op evalueren en bijstellen van ingezet beleid.

3) Privé en werk: de afgelopen tijd is er veel van de medewerkers van Formaat gevraagd. Iedereen heeft zijn schouders er onder gezet om Formaat door een lastige tijd heen te loodsen. Als OR-lid wil ik meer aandacht voor het privé van iedere medewerker! Dit kan via leeftijdsbewustpersoneelsbeleid maar ook via andere wegen. Wat te denken van jaarlijkse FNV Formaat bioscoopbonnen? Zodat iedereen met partner wat leuks kan doen! Wat aandacht, vanuit Formaat, voor mijn Jolanda is goed voor lijf en leden!

4) Energie in personeelsbeleid: het realiseren van organisatiedoelstellingen moet worden bereikt met passend personeelsbeleid. Een (vrij) recent initiatief is de Formaatschool. De OR zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het versterken van het personeelsbeleid. Een helder en sterk juniorenbeleid zou één van mijn speerpunten zijn. Hoe haalt Formaat die enthousiastelingen binnen die zorgen dat wij scherp blijven? En hoe geeft Formaat vorm aan een gestructureerd en aansluitend inwerktraject?

5) Relaties onderhouden: met achterban en andere belanghebbenden binnen/buiten FNV Formaat. Communicatie met de achterban is bijna een verplicht nummer tijdens trainingen. Als OR-lid wil ik mij hard maken voor een goede relatie met de collega’s. Nieuwe manieren bedenken om het contact structureel  te onderhouden en te versterken. Tevens vind ik het belangrijk dat de raad met zoveel mogelijk ‘spelers’ binnen het medezeggenschapsveld contacten onderhoudt.

Ik nodig je graag uit mij scherp te houden. Op de blog zullen ervaringen en vorderingen worden gepubliceerd.