Op dit moment werk ik bij CAOP als trainer/adviseur van ondernemingsraden. Ik begeleid OR’s binnen de non-profitsector (i.h.b. overheid) zoals gemeenten, ZBO’s, agentschappen en commissies. Hierbij adviseer ik OR’s bij complexe voorstellen zoals (opgelegde) fusies en/of het afstoten van bedrijfsonderdelen. Het handen en voeten geven aan de medezeggenschap binnen de overheidssector is de grootste uitdaging: waar pak en neem je je positie? Ook organiseer ik bijzondere conferenties voor OR’s die betrokken zijn bij hetzelfde fusieproces. Daarnaast train ik OR’s bij het effectief vergaderen of het onderhandelen met de bestuurder. Op dit moment begeleid ik ook een groot onderdeel van Dienst Justitiele Inrichtingen. Het Rijk heeft grootse plannen met de diensten die nu door Nederland verspreid zijn. Alles moet terug naar Utrecht. Dit heeft impact voor medewerkers en hun omgeving. De vakorganisaties hebben, samen met de werkgevers, Sociaal Flankerend Beleid vastgelegd. Dit gebruiken en de medezeggenschap positioneren is nu de uitdaging!

Dit werk ben ik gaan doen na een studie politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier bestudeerde ik politieke processen en besluitvormingsvraagstukken. Daarna heb ik, ter aanvulling, een aantal bestuurskundige vakken gevolgd zoals extern en intern publiek management. Voor mijn studie politicologie heb ik communicatiemanagement en journalistiek gestudeerd aan Hogeschool Utrecht. Hier ben ik, na het afscheid van de school voor journalistiek, een drietal jaren docent politiek geweest.

Naast mijn werk als trainer/adviseur ben ik ondernemingsraadlid bij FNV Formaat. Een grote uitdaging om binnen een organisatie die professionieel met medezeggenschap is OR-lid te zijn. Daarnaast schrijf ik samen met Steven Jellinghaus boeken over medezeggenschap. Afgelopen jaar “Inzicht in de OR bij de overheid”  (met Hans Hautvast) en dit jaar een boek over samenwerkingsverbanden binnen de non-profitsector. Tevens heb ik een bijdrage geleverd aan de woORdenlijst.